Tre projektforslag for fjernvarme godkendt

Grønnemose

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Miljø Teknik og Planudvalget sagde på sit møde 5. december ja til tre projektforslag for fjernvarmeforsyning. 

Forslaget omfatter 268 ejendomme i Grønnemose, hvor de 199 er fossilt opvarmede. 

Ved beregningen antages en tilslutningsprocent på 90, sådan 60 pct vil tilslutte sig det første år, 15 pct de to følgende. 

For at selskabsøkonomien skal gå i nul, kræver det tilslutning fra det, der svarer til 173 ejendomme. 

Den samfundsøkonomiske fordel vil være på 7,5 mio. kroner. 

Over 10 år vil der være en positiv brugerøkonomi med samtlige omkostninger, dvs. etablering, investering og drift på ca. 155.000 kroner for mindre ejendomme. 

Kerte og Ørsbjerg

Forslaget omfatter 132 ejendomme i Kerte og Ørsbjerg, hvor de 49 er fossilt opvarmede. 

Ved beregningen antages en tilslutningsprocent på 75 svarende til 66 ejendomme, sådan at 50 pct vil tilslutte sig det første år, 15 det næste og 10 det sidste år. 

Den samfundsøkonomiske fordel vil være på 9,9 mio. kroner. 

For at selskabsøkonomien går i nul, kræver det en tilslutning, der svarer til 63 ejendomme.

Over 10 år vil der være en positiv brugerøkonomi med samtlige omkostninger, dvs. etablering, investering og drift på 240.000 krone for mindre ejendomme. 

Diverse ejendomme langs transmissionsledningen til Aarup

Forslaget omfatter 52 ejendomme langs transmissionsledningen til Aarup, hvor de 25 er fossilt opvarmede. 

Ved beregningen antages en tilslutningsprocent på 75 svarende til 30 ejendomme, sådan at 50 pct. tilslutter sig det første år, 15 det næste og 10 det sidste år. 

For at selskabsøkonomien går i nul, kræver det en tilslutning fra det, der svarer til 25 ejendomme. 

Den samfundsøkonomiske fordel vil være på 3,9 mio. kroner. 

Over ti år vil der være en positiv brugerøkonomi med samtlige omkostninger, dvs. etablering, investering og drift på 250.000 kroner for mindre ejendomme. 

Igangsætning

For alle tre projekter gælder, at anlægsarbejdet vil gå i gang i 2024, og at driften træder i kraft løbende fra 2025.

Del denne historie på: