Skal boligarealet i Grønnemose fordobles?

Grønnemose

31. marts 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Da formændene for Lokalrådet RØST, Inge Bünning og Rørup Sogneforening, Finn Jørgensen forleden mødtes med borgmester Søren Steen Andersen (V) og formanden for Miljø, Teknik og Plan-udvalget, Dan Gørtz (V) i bålhytten på det grønne fællesareal, benyttede de lejligheden til at drøfte mulighederne for placeringen af erhverv og boliger i Grønnemose. Anledningen var den underskriftsindsamling, som RØST og Sogneforeningen havde sat i værk og som viste, at 80 procent af beboerne ønskede at arealet kaldet Trekanten skulle forbeholdes boliger og ikke erhverv, som byrådet ønsker. 

I diskussionen deltog også Jens Bartholin, der havde udarbejdet et kompendie ud fra eget arbejde i Rørup Sogneforening. 

Han spurgte blandt andet til, om kommunen havde taget kontakt til en gårdejer, der ejede et areal mellem Rørup og motorvejen, som han var villig til at sælge til kommunen, som det kunne udlægge til erhverv. 

Søren Steen Andersen fortalte, at han ville komme i karambolage med styrelsesloven, hvis han i offentligheden afslørede hvilke lodsejere, som kommunen havde været i kontakt med eller overvejede at kontakte. 

Borgmesteren spurgte til om RØST og Sogneforeningen havde overvejet at få udlagt arealer til boliger i forlængelse af nuværende boligområder som alternativ til Trekanten. 

Som udgangspunkt er det sådan, fortalte borgmesteren,  at når en kommune ønsker at udvide et bolig- eller erhvervsareal, skal det ske indefra og ud, altså at et eksisterende areal gøres større frem for at etablere et nyt område. 

Borgmesteren mente i øvrigt også, at en udlægning af Trekanten til boliger ville betyde en fordobling af boligarealet i Grønnemose, og var det realistisk? 

Jens Bartholin spurgte til om kommunen havde gjort noget konkret – ud over skiltning – for at gøre det eksisterende industrikvarteret i Grønnemose mere attraktivt. 

De konsulentfirmaer, som hjælper virksomheder på udkik efter grunde til opførelse af erhvervsbygninger, har kortmateriale, der viser hvor i Danmark der findes byggegrunde, som lever op til en virksomheds ønsker om nærhed til motorvej, andre virksomheder med mere. Den information – og ikke besigtigelser – er afgørende, mente Søren Steen Andersen, der i øvrigt også bemærkede, at Grønnemose sammen med Skallebølle var de to byer i kommunen, som opfattede sig som pendlerbyer, mens alle andre byer havde en opfattelse af, at en blanding af bolig og erhverv var den optimale kombination for en by med ambitioner om vækst. 

Spørgsmålene var mange, svarene få, så mon ikke dialogen fortsætter. 

Del denne historie på: