Ønsker nye byggegrunde i Grønnemose

Grønnemose

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Glæder sig over, at brandtomt forsvinder

Forfaldne bygninger og grunde med skrammel og skidt pynter ikke, så det glæder Poul Poulsen, at et forfaldent hus på Ålsbovej 3 i Aalsbo er blevet opkøbt af naboen med nedrivning for øje. Og han glæder sig også over, at en brandtomt på Skolevej i Grønnemose har fået ny ejer.

– Det skulle være et ejendomsfirma, som vil opføre udlejningsboliger, siger Poul Poulsen.

– Andet sted på Skolevej har Byggefirma Vestfyn købt en strimmel jord og opført to dobbelthuse til udlejning, så nu tror jeg ikke, der er en ledig grund tilbage i Grønnemose.

– Det kunne være rart med nogle byggegrunde – jeg forestiller mig ikke 50, men nogle få. Jeg tror der bliver brug for dem, når FTZ åbner med 2-300 ansatte, hvor nogle vel kunne ønske sig at bo tæt på deres arbejdsplads, siger Poul Poulsen.

– Selvfølgelig håber jeg også, at etableringen af FTZ og i øvrigt også Rema 1000 med videre vil betyde bosætning i Aarup, hvor der ledige byggegrunde, siger Poul Poulsen.

Måske blandet bolig og erhverv på Skoletrekanten

Det 12,7 hektar store område nord for Grønnemose kaldet ”Skoletrekanten”, som i en årrække var udlagt til erhverv, har alle gode kræfter i Rørup og Grønnemose længe ønsket udstykket til boliger. 

Det gør de stadig – og med opførelsen af FTZ, Rema 1000 med videre – og dermed flere hundrede nye arbejdspladser – er ønsket ikke blevet mindre. 

En mulig investor skulle have erklæret området uegnet til bolig efter at have foretaget en støjmåling, har Poul Poulsen erfaret. 

– Jeg tror, der nok snarere er tale om en støjberegning, men uanset hvad, kan et nej fra en enkelt potentiel investor ikke ryste mig, siger Poul Poulsen. 

– Har man indtænkt eventuel støjafskærmning og effekten af et muligt bælte med træer, spørger Poul Poulsen. 

– Men skulle det vise sig, at støjen fra omgivelserne vil overstige 45 db, som er grænsen for et boligområde, kunne det være en mulighed med et blandet bolig-og erhvervsområde, hvor grænsen er på 55 db, siger Poul Poulsen. 

Glæder sig til ny folkeskov mellem Grønnemose og Rørup

Grønnemose, Hækkebølle og Rørup

Da arealet mellem Grønnemose og Rørup nord for Gelstedvej (ned mod motorvejen) blev opkøbt, sådan at FTZ kan etablere nyt hovedsæde der, købte Assens Kommune arealet på den modsatte side af Gelstedvej. Et areal, som siden er blevet udlagt til erhvervsformål.

– Med den nære placering ved motorvejen er grunden tiltænkt en transporttung erhvervsvirksomhed – og ikke en masse mindre virksomheder, som håndværkere, og det er fornuftigt af kommunen.

– Grunden er ikke solgt, men jeg har hørt, at der har været interesse for grunden, og jeg er ikke i tvivl om, at den nok skal blive solgt, siger Poul Poulsen. 

Han noterer med tilfredshed, at kommunen er i gang med at opføre en rundkørsel på Gelstedvej med adgang til FTZ og det nye erhvervsareal. 

Han har også bemærket, at kommunen til foråret vil opføre et lysanlæg ved Skolevej/Gelstedvej/Hovedvejen og formoder, at det er i forventning om øget trafik på grund af FTZ og andre virksomheders etablering.

Da Assens Kommune sendte forslaget om nyt erhvervsareal mellem Gelstedvej og Hækkebøllegården – og følgelig mellem Grønnemose og Rørup – blandede Miljøstyrelsen sig og forlangte, at der blev opført en skov mellem Hækkebøllegården, motorvejen og Hækkebøllevejen – en skov på måske 7-8 hektar

– Jeg håber, det kan blive en folkeskov, som lokale borgere vil være med til at rejse, siger Poul Poulsen.

Del denne historie på: