Hvad med en udsigtsvilla på Skoletrekanten?

Grønnemose

13. maj 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Poul Poulsen har fået Steen Kjær til at lave et skitseforslag til at omdanne Skoletrekanten til et boligområde

28 ud af 29 byrådsmedlemmer i Assens mente – viste afstemningen for nogle måneder siden – at det ca. 9 hektar store areal kaldet Skoletrekanten i Grønnemose skulle udbydes som erhvervsjord, mens kun Poul Poulsen, det radikale byrådsmedlem fra nabobyen Rørup mente – som et massivt flertal af beboerne i lokalområdet – at Skoletrekanten skulle bruges til boliger. 

Efterfølgende har Assens Kommune sat arealet til salg med fristen 18. maj for ansøgere. 

Hvis en seriøs køber har lagt billet ind på Skoletrekanten er løbet efter alt at dømme kørt for kræfterne i Grønnemose, som ønsker at bygge boliger, men hvis ikke er der en ny situation. 

Poul Poulsen mener fortsat, at der skal bygges 

boliger på Skoletrekanten – og har derfor allieret sig med arkitekt Steen Kjær fra Skydebjerg – som har lavet et skitseforslag til, hvordan området kunne komme til at se ud.

– Området er lettere kuperet – mest i trekantens spids mod nord – og her foreslår jeg derfor, at man udlægger det til storparceller, fortæller Steen Kjær

– På det øvrige område placerer jeg boligerne, så de følger terrænet og kommer til at ligge på højderyggene, som snor sig gennem området. 

Der bliver adgang til boligerne fra østsiden, sådan at udsigten mod de lavereliggende områder mod vest ikke bliver spoleret.

I den nedre ende af grunden, finder man regnvandsbassinet, i øvrigt hvor der nu er et vandhul.

Regnvandsbassinet sikrer projektet bæredygtighed. 

Steen Kjær forestiller sig to adgange til området fra Skolevej, som er skitseret på tegningen, og et fra Bogensevej, hvor kun adgangen er markeret. 

Ligeledes har Steen Kjær tegnet cykelstien ind, hvor den primære indkørsel er ved rundkørslen. 

Under indtryk af planerne om at bygge et større servicecenter med bl.a. en McDonalds på arealet på den anden side af den gamle hovedvej har Steen Kjær indtegnet en adgang, idet han forventer, at fastfoodrestauranten vil have en vis interesse. 

Byg i etaper

– Det er et spændende projekt, som virkelig udnytter arealets muligheder som boligområde, mener Poul Poulsen. 

– Jeg er også glad for, at der bliver tre ind-og udkørsler til området. Der findes områder med kun en indkørsel og det betyder en meget lang vej på arealet. Det undgår vi med tre indkørsler, siger Poul Poulsen. 

Måtte forslaget om at bygge boliger på Skoletrekanten vinde gehør,  har Poul Poulsen ingen forestilling om, at det skal ske i et hug. 

– Området skal selvfølgelig udbygges i etaper og man skal begynde indefra og så bevæge sig ud af derfra. 

Første etape kunne fint være i den sydlige del omkring regnvandsbassinet, siger Poul Poulsen. 

Del denne historie på: