Grønnemose kan få fire fast food restauranter

Grønnemose

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Lokalplan for nyt servicecenter blev vedtaget 5. december

Med Miljø Teknik og Planudvalgets vedtagelsen af Lokalplan 2.1-7 Servicecenter ved Grønnemose den 5. december 2023 ligger det fast, at Grønnemose kan få i hvert fald fire fast food restauranter. 

Som omtalt i Folkebladet 21. februar 2023 ønsker Stender A/S fra Kolding at udvikle et areal ud til Bogensevej, som ligger mellem området, hvor McDonald’s og OK har etableret sig, og den kommende jernbane, som bliver placeret ved siden af motorvejen. 

Stender har nu fået ja til at udvikle arealet, sådan at der kan opføres ladestandere og vaskehal til lastbiler, to fast food restauranter med mere. 

Da Reitan-koncernen – som omtalt i Folkebladet 27. januar 2023 – også har planer om at opføre ikke bare en Rema 1000, men tillige en fast food restaurant, kan der således i løbet af en kort årrække være fire fast food restauranter i Grønnemose. 

Sådan behøver det dog ikke gå. 

– Plantegningen i lokalplanen skal kun betragtes som en skitse – for da vi første gang så et forslag til udviklingen af området med McDonald’s og OK var der tre små fast food restauranter. Men det endte jo med en stor McDonald’s fortæller Poul Poulsen, som igennem en menneskealder har boet i Rørup – naboby til Grønnemose – og i en længere årrække sad i Assens Byråd og tidligere i Aarups kommunalbestyrelse. I dag kan Poul Poulsen fra sit køkkenvindue følge med opførelsen af FTZ nye hovedsæde og han går fortsat med liv og sjæl op i udviklingen i nærområdet, dvs. Rørup, Grønnemose, Aalsbo og Gribsvad. 

Fint med udlejning

Poul Poulsen er dog 100% sikker på, at det nye lokalplanområde vil blive udviklet – og sikkert nogenlunde som Stender har meldt ud. 

– Når Stender køber en grund, er det for at udvikle den og leje grunden ud til firmaer, der vil etablere sig med fx vaskehaller og fast food restauranter.  Jeg synes, det er en god model, at Stender ejer grunden og lejer ud. Det betyder, at Stender hele tiden vil have en interesse i at der er aktivitet på grunden. Altså finde en ny lejer, måtte det gå skidt for en eksisterende lejer. 

Rema 1000 kommer – kun et spørgsmål og tid

Poul Poulsen er heller ikke i tvivl om, at Rema 1000 vil etablere sig. 

Reitan-koncernen, der bl.a. står bag Rema 1000, køber ikke 8 hektar jord i Grønnemose for at avle kartofler på grunden. 

– Jeg har oplevet folk, som undrer sig over, at der ikke rigtig sker noget. Men for det første har Reitan givetvis travlt efter overtagelsen af et stort antal Aldi-butikker, der skal omdannes til Rema 1000-butikker, og for det andet skal man altid regne med, at der går noget tid med at realisere sådanne planer, det har jeg erfaret, siger Poul Poulsen.

Han forventer, at der ud over Rema 1000 også bliver både tankanlæg med vaskehal og et par af de såkaldte Box-Butikker (som jem og fix). 

– Det er i øvrigt sådan, at Rema 1000 som regel etablerer sig med de samme box-butikker, fast food restaurant og tankanlæg, siger Poul Poulsen, der ikke har taget sig tid til at tjekke, hvilke firmaer, som det i givet fald vil blive tale om. 

For meget støj til boliger?

Reitan har også meldt ud, at koncernen kunne ønske at opføre boliger – og boliger hilser Poul Poulsen velkommen. 

– Jeg kan dog se, at det kan blive vanskeligt at etablere et rent boligområde. Gør man det, må støjen fra omgivelserne ikke overstige 45 db. Støjen fra motorvejen og den kommende jernbane vil blive omkring 58 – og det er i øvrigt motorvejen, der er hovedbidragyder til støjen– togene, som vil køre på el, vil kun tegne sig for 2-3 db.

– Jeg tror, det kan blive vanskeligt at fjerne 13 db. Derimod tror jeg, at Reitan med fordel kan opføre et blandet område med bolig og erhverv. For her støjgrænsen på 55 db, som det burde være muligt at holde sig under, vurderer Poul Poulsen. 

Selv når Reitan og Stender får opført de ladestandere, butikker, tankanlæg med videre, som måtte være på tegnebrættet er Grønnemose slet ikke færdigudviklet. 

– Jeg ved, at Bennys Auto ved siden af McDonald’s på Hovedvejen er blevet solgt pr. 1. februar, men jeg ved ikke, hvem, der har købt og heller ikke, hvad planen er for grunden. 

Men et eller andet vil der jo ske, vurderer jeg, siger Poul Poulsen, der glæder sig over at Bennys Auto vil forsvinde, da det har udviklet sig til en øjebæ.

Del denne historie på: