Boliger eller erhverv på ”Skoletrekanten” – debat på borgermøde

Grønnemose

20. august 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

RØST, det er Rørup Lokalråd, og sogneforeningen havde den 10. august indbudt til borgermøde – og samtidig inviteret byrådet til at komme. Og faktisk var syv byrådsmedlemmer mødt op – fra partierne S, V, SF og R.

Stillingen i byrådet har indtil nu været 28 for erhverv og 1 for boliger, men efter denne aften er noget andet måske på vej.

Ny lokalplan på vej
Baggrunden var, at der snart skal vedtages en ny lokalplan, og folk i Rørup Sogn har lige siden midt i 1980’erne ønsket, at området med 10-11 ha absolut ikke skulle være industriområde, men boligområde. Og området har i nu noget over 30 år ikke fundet en eneste køber til industri.

Beboernes landvindinger og visioner
Indledningsvis fortalte Jens Bartholin fra borgerforeningen og pedelkorpset om de mange landvindinger, som det frivillige arbejde havde skaffet lokalområdet, og lokalrådsformand Inge Bünning fremhævede den usædvanligt flotte landskabsbeskrivelse, som Achton Friis leverede af netop det berørte område tilbage i 1936. Samtidig roste hun den af Steen Kjær offentliggjorte skitse til en mulig udnyttelse til boliger.

Beboerudsagn
Flere lokale beboere havde ordet, og nogle mente, at der burde være både parcelhuse og lav/tæt byggeri i området. Andre foreslog, at man nøjedes med at bygge noget af det til en begyndelse. Lokalrådsformanden ville se positivt på det, hvis der bl.a. kunne bygges et antal mindre boliger, heraf nogle på 60-80-100 m2, for mange lidt oppe i bedsteforældrealderen ville gerne bytte det store parcelhus ud med noget i halv størrelse, mente hun.

Måske ændring på vej
Hvis man tæller mandater i byrådet, og samtidig lyttede til aftenens debat, kunne noget tyde på, at en holdningsændring kunne være på vej.

For flere politikere var inde på, at det kunne fremme en ændring, hvis en eller flere investorer meldte sig klar til at investere i boliger på ”Skoletrekanten”.

Det blev også nævnt, at en sådan plan kunne binde Etterup, Gribsvad og Grønnemose sammen til et helt byområde.

Del denne historie på: