Beboerne i Grønnemose: 8 ud af 10 siger nej til erhverv på ”Trekanten”

Grønnemose

18. marts 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Bestyrelserne i Lokalrådet Røst og Rørup Sogneforening er i smuk overensstemmelse med deres bagland, når det gælder ønsket om at arealet ”Trekanten” skal udstykkes til boliger og ikke til erhverv, som Assens Kommune ellers ønsker. 

Det viser en underskriftsindsamling, hvor repræsentanter for de lokale kræfter har besøgt samtlige husstande, dvs. 200 i lokalområdet. 

80 pct. har vendt sig med planerne om, at Trekanten skal blive et erhvervsområde. 

Mandag aften kunne lokalrådsformand Inge Bünning og sogneforeningsformand Finn Jørgensen overrække formanden for Miljø, Teknik og Plan udvalget, Dan Gørtz (V) underskrifterne. Tilstede var også borgmester Søren Steen Andersen (V) og tidligere sogneforeningsformand Jens Bartholin, som overrakte borgmesteren et af ham udarbejdet kompendie ”Sådan måler vi, om vi er på rette vej!”, der på mange måder stillede sig kritisk overfor kommunens gøren og laden, når det gjaldt Trekanten. 

I forbindelse med underskriftsoverdragelsen var der en mindre dialog mellem parterne. 

Folkebladet vil i den kommende udgave komme nærmere ind på problemstillingerne. 

Del denne historie på: