80 beboere til borgermøde om planerne for Grønnemose og Rørup

Grønnemose

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Spørgsmålene var mange, mens de konkrete svar på udviklingen af Grønnemose og Rørupområdet var færre. 

Og det skyldes først og sidst, at man befinder sig midt i en planlægningsproces. 

– Det er svært for mange mennesker at forstå, at ting tager tid, fortalte Inge Bünning, der er formand for RØST, lokalrådet for Rørup Sogn, til Folkebladet efter mødets afholdelse.

Derfor var hun rigtig glad for, at 80 borgere var mødt frem til torsdagens borgermøde (20. juni) og at bl.a. Martin Albertsen, direktør for By, Land og Kultur, og dermed planansvarlig for området velvilligt stillede op på mødet og fortalte om planlægningsprocessen. 

Sikkert er det – som også tidligere er beskrevet i Folkebladet – at Norrlys er på vej med et anlæg med el-ladere, oplevelsescenter og fastfoodrestaurant. 

Aflastningscenter

Det er også sikkert, at Reitangruppen, som bl.a. står bag REMA 1000, har erhvervet et større areal med henblik på etableringen af et såkaldt aflastningscenter. 

Kort fortalt skal et aflastningscenter have en god trafikal placering og indeholde butikker, som der ikke er plads til i bymidterne. Det vil være udvalgsvare-butikker/box-butikker som Jysk, jem&fix, T-Hansen med mere, altså pænt store butikker, som handler med fx, møbler og hårde hvidevarer og kræver gode parkeringsmuligheder.  Med andre ord er der ikke tale om dagligvarebutikker, selv om REMA 1000 efter alt at dømme inden for en overskuelig periode vil byde indenfor i Grønnemose. 

Skoletrekanten

Deltagerne havde også spørgsmål til ”Skoletrekanten”, hvor kommunen ser positivt på etableringen af boliger i den nordlige del, mens etableringen af et regnvandsbassin på den sydlige del er en mulighed og/eller til et aflastningscenter. 

Om de kommende boliger vil blive koblet sammen med fjernvarmenettet, er usikkert. Sikkert er det, at Assens Fjernvarme kun etablerer sig, hvor det er rentabelt, og her ved man, at FTZ skal kobles op på fjernvarmenettet. 

Martin Albertsen kunne også fortælle, at man ikke havde drøftet muligheden for at etablere skole og institutioner i Rørup-Grønnemose. Der vil dog skulle bygges et stort antal boliger for at det vil kunne komme på tale. 

Mødedeltagerne fik også en orientering om FTZ-byggeriet, hvor meldingen var, at det kører på skinner. 

Del denne historie på: