Ændringer ved Gribsvad-afkørslen

Gribsvad

21. februar 2022

Skrevet for Aarup lokalhistoriske Arkiv af Hans Walmar

I 2022 arbejdes der med udvidelsen af motorvejen Aarup – Nr. Aaby, så den kan blive 3-sporet. Nu lader vi tankerne gå ca. 60 år tilbage i tiden, for da begyndte planlægningen af den nuværende motorvej. 

Hvordan så landskabet ud dengang, og kan vi finde spor?

På hjemmesiden ”Danmark set fra luften” findes flere af de bygninger, der blev eksproprieret og nedrevet. Blandt mange andre kan nævnes Johannes Sørensens husmandssted, der lå få meter vest for den nuværende motorvejsbro.

Hvem var denne Johannes Sørensen? Han var sognerådsformand i Rørup Kommune 1962-1966, og derefter blev han Aarup Kommunes første socialudvalgsformand indtil 1970, da han stoppede pga. alder. 

Da hans ejendom var eksproprieret, blev han ansat ved vejbyggeriet i en årrække, og han fortalte senere undertegnede, at han var forarget over, at en del tjæretromler bare blev gravet ned i dybe render, hvor de senere lækkede giftige stoffer til drikkevandet, da de var gennemtærede. 

Del denne historie på: