Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Glamsbjerg

Hans Lauridsen

– en usædvanlig start for 50 år siden

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv var nystartet, da arkivet 18. september 1973, med den første leders Valdemar Hansens ord i den ældste protokol: ”Modtog flere vognlæs arkivalier fra Krengerup gods”. Et meget stort arkiv med dokumenter helt tilbage fra 1533, blev deponeret på den betingelse, at det skulle registreres. Aviserne skrev, at dokumenterne vejede fire tons. ”Det er mere, end jeg ene mand kan overkomme”, sagde Valdemar Hansen til avisen, ”Det vil tage år at komme igennem et sådant papirbjerg”. 

Den 14. marts 1972 havde kommunalbestyrelsen i Glamsbjerg givet grønt lys til oprettelsen af et lokalhistorisk arkiv. Men først i foråret 73 blev der nedsat et arbejdsudvalg med formanden for kulturudvalget, den senere borgmester Bent Møller i spidsen og tidligere lære Valdemar Hansen som leder. Arkivet fik lokaler i kælderen under det daværende rådhus i Glamsbjerg (Søndergade 99). Udvalget arbejdede under frie former, og på et udvalgsmøde i 1974 blev det besluttet, at arkivet ikke skulle have nogen vedtægter. – Intet unødvendigt bureaukrati, det kunne vi måske lærer af i dag!

I 1979 blev arkivet flyttet til den gamle Flemløse skole (Langgade 54). En ny leder Felis Kruse var kommet til, og med nye og bedre lokaler begyndte Felix Kruse undervisning i gotisk håndskrift. Det var nødvendigt, ikke mindst ved arbejdet med Krengerup godsarkiv. 

Flere forskellige tiltag var gjort for at få ordnet og registreret Krengerup godsarkiv, men opgaven var stor, og som arkivar ved Landsarkivet i Odense Lotte Dombernowsky skrev i en anmeldelse af en registratur i 1986: ”De ærværdige krengerupske papirmasser henslæbte dernæst temmelig mange år på et kældergulv under rådhuset i Glamsbjerg; den fysiske fremtræden gav hurtigt association til, at det hele formentlig var hældt af en lastvogn – det kunne have været en dynge grus, sådan betragtet lidt på afstand. Under alle omstændigheder lå papirmasserne i let pyramideagtig silhuet og ventede på, at nogen skulle tage sig kærligt af det.”

Blandt Felix Kruses elever til gotisk skrift var en ung lærer Birgit Kryger. Hun havde stor lyst til at gå i gang med at ordne Krengeruparkivet. Da Birgit på det tidspunkt var uden job, lykkedes det i februar 1984 at få hende ansat som langtidsledig ved Glamsbjerg kommune med arbejdsplads i lokalhistorisk arkiv. Arbejdet med registrering af godsarkivet gik i gang. Det var efter samme retningslinjer som på landsarkiverne, hvor godsarkiverne normalt er placeret. Et år efter kunne arkivet udgive en registratur over det, – et kæmpearbejde var tilendebragt. Et meget stort godsarkiv var blevet tilgængeligt for publikum, men der var også gået over 10 år, efter det blev afleveret på rådhuset. 

Da den første registrering var færdig, tilbød Krengerup gods at deponerer en stor del af det resterende godsarkiv herunder arkivalier fra Skovgårde i Søby sogn. Endnu engang havde kommunen forståelse for arkivet, og i 1986 kunne arkivet udgive et tillæg til den første registratur også udarbejdet af Birgit Kryger. 

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv har fra 1989 haft til huse i kælderen under Glamsbjerg Bibliotek og i 1998 blev det startet en arkivforening, som nu driver arkivet med Finn Schytz Juul som leder.

Langt den største del af det store materiale, der er indsamlet igennem de 50 år, er elektronisk registreret og kan ses på Arkiv.dk. 

Arkivets arbejdsområde er den gamle Glamsbjerg kommune, der blev dannet af sognene Køng (nuværende Glamsbjerg), Flemløse, Ørsted og Søllested-Vedtofte. Arkivet har åbent hver onsdag kl. 13 – 16.30, og på tiden er der udstilling af dronefoto optaget af Jørn Damgård.

Del denne historie på: