DEN GODE HISTORIE

Glamsbjerg

Af Hans Lauridsen, Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Sidste år kunne Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv fejre 50 års jubilæum. Arkivet startede med at modtage Krengerup godsarkiv, som efter cirka 10 år blev registreret. Et stort og spændende godsarkiv var gjort tilgængeligt for offentligheden. Men det var ikke nok for det forholdsvis nystartede arkiv. Den daværende borgmester i Glamsbjerg Kommune, Bent Møller, der i øvrigt som kulturudvalgsformand havde startet arkivet, blev spurgt, om arkivet ikke også skulle registre de gamle kommunearkiver fra før dannelsen af Glamsbjerg kommune. Svaret var et ja, men hverken af pladshensyn eller på grund af lovgivning kunne det flyttes til Lokalhistorisk Arkivs lokaler, som dengang var i Flemløse gamle skole. Derfor blev det i kælderen under det daværende rådhus i Søndergade, at Birgit Kryger, der havde registreret Krengerup godsarkiv, påbegyndte registrering af kommunearkiverne fra de gamle sognekommuner, Køng, Flemløse, Ørsted og Søllested-Vedtofte, der i 1966 indgik i Glamsbjerg Kommune. 

Nogle år senere flyttede Glamsbjerg Lokalhistorisk Arkiv til lokaler i kælderen under Glamsbjerg Bibliotek, og i forbindelse med opnormering af stillingen som museumsinspektør på Vestfyns Hjemstavnsgård blev det muligt at ansætte den daværende museumsinspektør Ellen Warring nogle timer om ugen i Lokalhistorisk Arkiv. Og det blev hende, der sammen med tidligere kommunaldirektør Henning Holck og forhenværende borgmester Bent Møller gennemførte det kæmpe arbejde, det var, at registrere de fire gamle kommunearkiver. 

Efter registreringen var afsluttet, kunne kommunen stille arkiverne til rådighed for offentligheden – selvfølgelig med de begrænsninger, arkivloven giver, for eksempel skal personsager være 75 år gamle.  

Som eksempel kan nævnes, at sognerådenes forhandlingsprotokoller næsten er komplette for alle fire sogne fra 1842 til 1966.

Arkiverne har efter den seneste kommunesammenlægning været placeret på den nedlagte Brahesholmskole i et meget fint lokale, hvorfra Lokalhistorisk Arkiv har været behjælpelig med, at de her omtalte fire gamle kommunearkiver kunne benyttes på læsesalen under biblioteket i Glamsbjerg. 

Det er nu ændret, således at materialet fra de gamle kommunearkiver fremover kan benyttes efter aftale med Assens kommunens stadsarkiv på telefon eller e-mail.

Glamsbjerg Lokalhistorisk Arkiv har stadig registraturen til de fire gamle sognekommuner Køng, Flemløse, Søllested-Vedtofte og Ørsted, hvor interesserede kan se, hvad der findes, hvilket gør bestillingen nemmere. 

Del denne historie på: