Assens Kommune viser vejen for hurtig etablering af mindre vådområder

Gamtofte

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Vi har sommeren igennem hørt om alarmerende iltsvind i danske farvande. Assens Kommune har deltaget i et pilotprojekt, der viser vejen til hurtig etablering af mindre vådområder, der mindsker kvælstofudledningen til havet.

Nogle dræn skal fjernes, andre skal omlægges, og en rørlagt strækning af Holevad Bæk skal frem i dagens lys. Det er den korte version af det arbejde, der netop er sat i gang i Gamtofte på et tre hektar stort areal tilhørende Brahesborg Gods.

Vådområdet, for det er sådan et, der skal etableres, bliver det første “fast-track” vådområde i Danmark og er resultatet af et pilotprojekt, der fremover kan gøre det nemmere for kommuner generelt at etablere vådområder, der både gavner miljøet og klimaet, på en hurtigere og mindre ressourcetung måde.

Vådområderne kan bruges til at fjerne noget af det kvælstof og fosfor, som er med til at skabe det iltsvind, der dræber dyr og planter i for eksempel Lillebælt.

Rundtomkring i Danmark er der tusindvis af lignende små, drænede landbrugsarealer, som er svære at dyrke og som i stedet kunne omlægges til vådområder og dermed reducere kvælstofudledningen.

I forbindelse med pilotprojektet har rådgivningsfirmaet Envidan, landbrugsrådgivningen Velas og kommunen samarbejdet om, hvordan man kan lave en hurtigere og smidigere proces for udtagning af de små, drænede landbrugsarealer.

For ressourcekrævende

Hidtil har det ikke været så attraktivt for kommunerne at søge midler via de eksisterede udtagningsordninger hos Landbrugsstyrelsen, da kravene til projekteringen var for omfattende og ressourcetunge.

– Derfor har vi i forbindelse med dette projekt været i dialog med Miljøstyrelsen om, hvordan vi indenfor rammerne i den eksisterende vådområdeordning hurtigt og nemt kan få en faglig vurdering, der kan medføre et tilsagn til at udtage mindre områder, fortæller Jannik Seslef, der er projektleder i Assens Kommune, i en pressemedelelse.

– Vi har nu fundet den rigtige vej for de mindre projekter og har i samarbejdet udarbejdet en projektskabelon til nye projekter, som kommuner og rådgivere kan bruge. Det styrker udtagningsindsatsen, da alle arealer, der kan udtages, gør en forskel i det samlede regnskab og vi nu hurtigere kan få mange flere mindre områder med, siger han endvidere.

Det bakkes op af Esben Astrup Kristensen, der er markedschef og projektleder ved Envidan.

– Potentialet for at lave fast-track vådområder er meget stort, da der findes mange små lavninger, hjørner af dyrkede marker med mere, hvor simple tiltag som afbrydning af dræn kan laves, siger han.

Følg arbejdet fra kirken

Anlægsarbejdet ved det nye vådområde ventes afsluttet i uge 41 og kan følges fra Gamtofte Kirke.

En våden på 100×100 meter svarende til en hektar kan fjerne flere end 100 kilo kvælstof på et år, det aktuelle projekt i Gamtofte har altså potentiale til at fjerne over 300 kilo kvælstof om året.

Del denne historie på: