Palæstil/Nybarok – Voldtofte Skole 1908-1957

Flemløse

30. december 2021

DEN GODE HISTORIE

I sognerådsprotokollen for Flemløse Sogn får man et indblik i, hvordan man bar sig ad med at beslutte bygningen af en ny skole i Voldtofte. Jeg lader protokollen fortælle:

23. marts 1907 får Flemløse sogneråd en henvendelse fra skolekommissionen. Der skal ske en omordning af skolevæsenet i Voldtofte: Den nuværende skole er for lille til at kunne rumme alle børnene, og gymnastikpladsen er for lille, og kan ikke gøres større, så den kan opfylde lovens bestemmelser. Man beslutter at bygge en ny skole i 1908. 

27. juli 1907 har sognerådet efter at have set på 5 mulige placeringer besluttet sig for en grund – den nuværende Hårbyvej 21. Man har fået ministeriel tilladelse til at sælge skolebygningen på Holmen. Bygmester Jensen vælges til at udarbejde tegning og overslag, efter at Udvalget for Bygning og lærerne har set på andre nybyggede skoler og lavet et foreløbig grundrids.

18. december 1907 åbnes tilbuddene, og det besluttes, at tømrerarbejdet går til Simonsen, Barløse for 520 kr. – snedkerarbejdet til  Pedersen Hårby for 1642 kr – blikkenslagerarbejdet  til Olsen, Glamsbjerg for 1,50 kr. pr m tagrende, 1,10 pr m skotrende og 1  kr. pr m nedløbsrør og for 4,75 kr. latrinspande – malerarbejdet til Andersen Flemløse – murerarbejdet gik til brdr. Jensen København for 1281,77 kr.

1907 31. december Der indhentes tilbud på levering af mursten, tagsten, kalk og cement med aftaler om omlæsning på Flemløse Station og aflæsning på byggepladsen.

1908 20. januar. Købmand Aagaard, Flemløse Station, får leverancen af træ og brædder for 2650 kr. Købmand Petersen, Voldtofte, leverer cement for 5,90 kr pr sæk.

Så må vi formode, ar byggeriet gik i gang, og at skolen blev færdig, så den kunne tages i brug i 1908, som årstallet på bygningen dokumenterer.

Der er et lille efterspil i protokollen om gymnastiksalen

1908 27. juli Der er kommet en meddelelse om, at gymnastiksalen på Voldtofte Skole nu er ændret, så den opfylder de ministerielle krav. Dette udløser et tilskud fra statskassen.

1909 1. juni. Man kan nu indsende ansøgning om statstilskuddet til gymnastiksalen ved Voldtofte Skole.

1909 2. september.  Man kan nu hæve statstilskuddet til gymnastikhuset i Voldtofte.

Lad os gå tilbage til 27. juli 1907, hvor bygmesteren, Jensen, nævnes. Der må være tale om Marinus Jensen (1863-1943). 

Hvordan beslutningen om bygningens udseende er gået for sig, ved vi ikke. 

Man er i en  brydningstid, hvor forskellige stilarter byder sig til. Man vælger palæstil, eller sammensurium af nybarok og historisme. Fra støberier kunne man få færdige vinduesindramninger. Store hvide blændinger dominerer bygningen – dog er gavlen med øst noget beskeden. 

Skolen fungerede til 1957, hvor der byggedes centralskole i Flemløse. Bygningen blev solgt til en legetøjsfabrikant, som gav bygningen navnet Teila, et puslespil af bogstaver fra hans børns navne.

Bygningen har fået lidt tilbygning, men står ellers med alle bygningselementer intakte efter 113 år. Den kan beses fra Hårbyvej.

 

Ingemann Jensen

Glamsbjerg 

Lokalhistoriske Arkiv.

Del denne historie på: