DEN GODE HISTORIE

Flemløse

Ingemann Jensen, GlamsbjergLokalhistoriske Arkiv

Mindesten om Flemløses brand

De to landsbyer Flemløse og Voldtofte fremstår i dag helt forskellige. Det gamle Flemløse omkring kiren består i dag af nyere gårde og huse med god plads til naboen. Voldtoftes gårde og huse er derimod bygninger fra ældre tider, og den tætte landsbybebyggelse er bevaret.

Denne markante forskel skyldes en brand i 1883.

Den 8. maj blæste det fra øst, og fra smedjen øst for byen blæste gløder ind over Flemløse. Der gik ild i et stråtag, og snart bredte ilden sig til seks gårde og 10 huse. Alle udbrændte. 

Ved en af gårdene var der ved at blive tækket, men det gamle stråtag lå på jorden, og disse lette brændende strå spredtes med blæsten som en fane ind over byen. Alle dyr blev i første omgangreddet ud, men ni heste og en tyr løb tilbage til standene og omkom.

En tjenestepige, der passede får på en mark, blev så forskrækket, at hun løb ind for at gemme sig i sin seng. Hun indebrændte. 

Allerede dagen efter blev ulykken omtalt i Fyens stiftstidende. Da telegrammet blev sendt, var pigen ikke fundet endnu.

Da Flemløse siden blev genopbygget, benyttede man sig af lejligheden til at få flyttet gårdene ud på markerne.

Del denne historie på: