DEN GODE HISTORIE

Ebberup

Jørgen Sørensen

Kærum Sønderby Lokalhistorisk Forening

Den selvejende institution Spinderhuset

Når man kører til eller fra Ebberup ad Prinsevej, ser man på nr. 51 en flot gammel velholdt og rødkalket bygning ved navn Spinderhuset. I år er det 40 år siden, at der blev stiftet en forening med det formål at købe, restaurere og vedligeholde huset til brug for kulturelle aktiviteter.

Huset er Ebberups ældste hus og har en historie langt tilbage i tiden. 

I tilknytning til herregården Frederiksgave (fra 1962: Hagenskov) opførtes i begyndelsen af 1700-tallet de to porthuse Spinderhuset og Kobbelhuset, hvor der blev opkrævet betaling af de vejfarende, som passerede gennem de to huse.

Den nuværende Prinsevej gik gennem Spinderhusets portåbning. De to porthuse har sandsynligvis også fungeret som såkaldte ”posekiggerhuse”, hvor beboerne skulle holde øje med krybskytteri og tyverier af brænde m.m. fra skovene.

I en liste over fæstere og beboere i Spinderhuset kan man se, at den første registrerede beboer er Jørgen Povlsen Spinder i perioden 1717 – 1731. De efterfølgende beboere har haft tilnavnet Spinder.

I 1910 købte arbejdsmand Jens Jensen og hans hustru Signe ”Spinders” huset, og mens de ejede huset, bekostede Sønderby Sogneråd og Assens Amtsråd i 1920, at Prinsevej blev lagt uden om huset. Samlet udgift 5.000 kr. Senere blev portåbningen muret til og lagt ind til beboelsen. Ægteparret, der havde fire sønner, holdt guldbryllup i 1937 og boede i husets østlige del.

I husets vestlige del boede de to ugifte sønner arbejdsmand Peder Jensen og skomager Carl Jensen. Den sidstnævntes skomagerværksted lå til venstre for indgangen i vest og Carl, der var dårligt gående, havde ofte besøg af byens børn og unge, som han var god til at tale med og fortælle historier for. Mange af Ebberups drengebørn blev også klippet hos ham.

I1980 skiftede huset ejer fire gange og havde tilfældige lejere, hvilket bevirkede, at huset kom til at se mere og mere forsømt ud. I 1981 købte naboen gårdejer Knud Larsen, Møllersgave, huset på tvangsauktion, og det stod derefter ubeboet hen og kom endnu mere i forfald. Det forlød, at Knud Larsen regnede med at nedrive Spinderhuset eller måske sælge det til en mand i Sønderjylland.

Forskellige lokale kræfter arbejdede for at bevare huset som en selvejende institution, og d. 25. maj 1983 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i Ebberup Hallen. De 25 fremmødte valgte fem medlemmer til bestyrelsen: Svenn Sørvin, der blev formand, Christian Madsen, Jens Lundegaard Nielsen, Harding Hansen og Kurt Christensen. Derefter gik man i gang med at tegne medlemskaber.

Spinderhuset blev samme år erhvervet for 90.000 kr. Det var lykkedes at få tilsagn om midler til købet fra forskellige fonde og pengeinstitutter.

Arkitekt Hans Krogh, Gummerup, udarbejdede en restaureringsplan, der førte huset tilbage til udseendet i 1880. På baggrund af planerne gik fredningsstyrelsen ind i sagen og fredede huset. Restaureringen af huset foregik 1984 – 86. Den omfattende restaurering fik økonomisk bistand fra bl.a. Fredningsstyrelsen, Assens Kommune, 21 fonde samt rente- og afdragsfri lån.

Byggearbejdet blev udført af frivillige, og Assens Kommune var behjælpelig med et jobskabelsesprojekt bestående af fire mand i syv måneder. 

Kærum-Sønderby Lokalhistorisk Forening blev med Ejnar Larsen som den første formand stiftet d. 24. april 1980 og havde indtil d. 1. februar 1986 til huse i en tidligere lærerbolig ved Ebberup Skole. Derefter flyttede foreningen aktiviteterne til Spinderhuset, hvor man lejede sig ind i nyindrettede lokaler, hvor der bl.a. er arkiv, mødelokale og udstillingslokale.

På arkivernes dag lørdag d. 11. november er der kl. 10 – 14 mulighed for at se det hele og samtidig se to udstillinger: ”Spinderhuset gennem 40 år” og Arkivets arbejde”.

Del denne historie på: