2. og 3. klasse fra Ebberup Skole hjalp ny skov på vej

Ebberup

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

400 træer, kirsebær, avnbøg, rødel og ahorn, tog ikke lang tid at plante, da 2. og 3. klasse fra Ebberup Skole tirsdag i sidste uge var skovarbejdere for en dag. De to årgange, der også har udeskole en gang om ugen, gik effektivt til opgaven, somme tider måtte de dog ty til lidt voksenhjælp, når jorden blev for hård at stikke i, og der gik under en time, før de var klar til belønningen – en gang pølser med brød hos en af de landmænd, der har afstået de 5,5 hektar jord, som nu skal udvikle sig til en bynær og rekreativ skov til glæde for Ebberups beboere, skolen og andre, der kan lide at komme ud i naturen.

Lige nu ser skoven ikke ud af meget, nærmest blot lange rækker af tynde pinde i jorden.

– Men I er så små, at I kan følge skoven. Når I går ud af 9. klasse er skoven højere end jer, sagde formand for Ebberup Vandværk Hans Jørgen Hvid Larsen, til de to klasser, før de blev sendt af sted med nye spader skænket af Ebberup Borgerforening.

Det er ikke så tit Skovdyrkerne har skoleelever med ud at plante træer. Den slags klares oftest af maskiner, som det også er tilfældet for langt størstedelen af den nye skov ved Ebberup. Skoleleder Karin Christiansen, som også deltog var ikke i tvivl om, at det var en god investering at have børnene med.

– Grønne børn bliver til grønne voksne. De grønne voksne, der gør et aktivt arbejde for naturen, har selv haft positive oplevelser i naturen som børn, sagde hun og forudså, at den nye skov ville blive en vitamininsprøjtning til undervisningen om fotosyntese, rent drikkevand, træsorter og alt muligt andet.

– Hvad er det bedste ved en skov – blev børnene spurgt. Legepladsen, sagde en. At man kan klatre i træer lød det fra en anden. I Ebberup kommer det til at tage nogen tid, før træerne er til at klatre i, men mon ikke det lader sig gøre, når børnene selv en dag har deres børn med ud for at se den skov, de engang var med til at plante?

Historien bag skoven – kort fortalt

Ebberup er det primære vandindvindingsområde for et stor opland og blev pålagt at etablere beskyttelse af sine vandboringer, selv om der på grund af et beskyttende lerlag ikke er problemer med pesticider i grundvandet.

Lodsejerne var positivt indstillet til frasalg af jord til formålet, dog et lidt større stykke end nødvendigt.

Vandværksbestyrelsen vælger Skovdyrkerne som rådgiver for et projekt. Det er også Skovdyrkerne, der varetager pasningen og genplantet inden for de første tre år, hvorefter vandværket overtager driften. I første omgang var målet fredsskov uden offentlig adgang.

Her kom solcelleparken lige uden for Ebberup til at spille en positiv rolle. For på grund af den, har Ebberup som nabo adgang til en Grøn Pulje, som gav støtte til at åbne skoven for de omkringboende, således at der anlægges stier, laves bålhytte, opsættes bord og bænke, fuglehuse, insekthotel, frugttræer med mere.

– Det giver mening, når folk i vores andelsselskab selv betaler for skoven, at de så også får adgang til skoven, siger Hans Jørgen Hvid Larsen, der er formand for Ebberup Vandværk.

Skoven har også fået støtte fra Klimaskovfonden.

I det første halve år vil skoven være hegnet ind for at skåne den mod dyr

Del denne historie på: