Lærer Anders Jensen fra Saltofte

Saltofte

15. august 2022

Arne Aa. Rasmussen

Dreslette Sogns 

Lokalhistoriske Arkiv

Lærer Anders Jensen var født i 1857 i Saltofte. Han blev lærer i Snave skole, et embede han havde i 58 år. Snave skole lå dengang hvor Snavevej 39 nu ligger. 

Det var især vestfynske hustoriske historiske begivenheder han beskrev, så som kriminalsager bragt i aviserne Fyns Tidende og Assens Amts Avis, med artikler som: ”Mordbrænderen Langhoff”. Af andre artikler kan nævnes: ”Baag Herred under svenskekrigen 1657-60”. ”Englænderne går i land ved Thorøhuse i 1807”. ”Præster i Dreslette efter Reformationen”. En bog om Løgismose i det syttende og attende århundrede. 

Omkring 1880 skrev og udgav A.  Jensen sammen med et par andre lokalavisen ”Dreslette Posten”. Efter hans død i 1906 bragte hans datter Sofie Løgstrup noget af hans materiale i Fyns Hjemstavn og Vestfyns Hjemstavn i årene 1932 – 36. I Dreslette Sogns Lokalhistoriske Arkiv har vi nogle eksemplarer af ”Dreslette Posten”. 

Del denne historie på: