Ramsherred 24, Assens Fattiggård

Assens

Ole Hansen, Assens Lokalarkiv

De fattige har lige siden Middelalderen kunnet få en eller anden form for hjælp. Men med fattigloven af 1708 blev det besluttet, at sognene havde ansvar for deres fattige. Sognene skulle brødføde dem og give “fattiglemmerne” et bevis til lovligt tiggeri. Fattighjælpen var baseret på frivillige bidrag blandt sognets beboere, så det var så som så med hjælpen.  

I årene frem til 1801 boede “fattiglemmerne” i flere trange, usle og usunde huse, rundt om i byen. Ofte med så mange “lemmer”som man kunne klemme ind.

Men i 1801 blev Ramsherred 24 indrettet som fattiggård, og man havde nu alle byens fattige under samme tag. Fra 1803 skulle udgifterne ikke kun dækkes af frivillige bidrag, idet man indførte en fattigskat. 

Til fattiggården hørte et strengt reglement. Man måtte ikke forlade gården uden tilladdelse, og kvinder og mænd måtte ikke omgås. Alkohol og røgtobak var bandlyst. Alle de, der var i stand til det, skulle arbejde. Arbejdet kunne bestå i knytning af måtter, fletning af pilekurve og for mændenes vedkomnende, hugning af granitskærver.

På billedet ses den indre gård med bestyreren Peder Rasmussen Askholm, en ukendt kvinde, hans hustru Caroline Jørgensen Askholm og en fattiglem med sivsko på fødderne stående i døren.

En af fattiglemmerne var Abelone Dorthea Hansen Grøn. Hun var en ugift kvinde, som opholdt sig en stor del af sit liv på Fattiggården. Hun blev født den 3. juli 1828 i Ladegårdsgade 42, Assens.

Abelone var datter af daglejer Hans Hansen grøn og Kirsten Frandsdatter. Hun var en kendt person i bybilledet, hvor hun faldbød sine varer, som foruden dørmåtter også var grønsager.

Man kunne købe det her viste postkort af hende, og i flere hjem i byen blev det indrammet og hængt på væggen. Fotograf Carl Burcharth, Torvet 10, tog billedet af hende og måske har hun selv tjent en skilling på det?

Abelone døde 82 år gammel, i Fattiggården, den 6. februar 1911.

Bestyrer på Assens Fattiggård, fra 1914 til 1918, var Peder Rasmussen Askholm. 

Han var tidligere bagermester og havde forretning i Kindhestegade 17, Assens. 

Assens Fattiggård blev nedlagt som fattiggård  ved indførelsen af socialreformen i 1933. Derefter blev den brugt til bla. Svendehjem for rejsende håndværkere. 

I 1961 fik Assens kommune tilladelse til nedrivning af Fattiggården, Ramsherred 24, samt naboejendommen, Ramsherred 26, Assens Hospital. På den grund, som de to ejendomme havde ligget på, opførtes i 1962, Assens Politistation. I 2011 blev Assens Politistation flyttet til lokaler på den nedlagte Assens Sukkerfabrik.

Her i 2023 vil Nikolaj Krøll Madsen og Daniel Sørensen lave moderne udlejningslejligheder i den tidligere politistation i Ramsherred, Assens.

Del denne historie på: