En gård i Ørsted – til vedligeholdelse af Valkendorfs kapel

Den Gode Historie

18. juni 2021

Det var normalt, at tidligere tiders herremænd og andre i de øverste samfundslag blev begravet inde i en kirke. Meget velhavende fik endda bygget et sidekapel til begravelsen for dem selv og deres familie. Således også for Henning Valkendorf til Glorup.

 

Henning Valkendorf var født i 1595 på herregården Glorup, som han senere arvede, og købte yderlige herregårdene Klingstrup, Bjørnmose og Hesleholm i Skåne. Han var lensmand på Odensegård fra 1628 til 1655 og blev regnet for en af landets rigeste herremænd.

Det meste af sin tid boede Henning Valkendorf i Odense, og der købte han i 1632 et stykke jord nord for Sankt Knuds kirke, hvorpå der blev opført et kapel til ham og hans families begravelse.

Kapellet blev bygget i renæssancestil af røde munkesten med sandstensornamenter. Byggeriet fandt sted i perioden 1631-34, som det kan ses på jernankre på gavlene og på en gitterlåge mellem domkirken og kapellet.

I 1665 overdrog Henning Valkendorf en gård i Ørsted til Sankt Knuds kirke til kapellets vedligeholdelse ”til evig tid”.

Henning Valkendorf døde i 1658, og han blev gravlagt i kapellet sammen ned sine to afdøde koner og to tidligt døde børn.  Hans tredje kone og efterladte enke Margrethe Blome kom i økonomiske problemer efter svenskekrigene og solgte i 1677 kapellet, og Valkendorf familiens kister blev flyttet til krypten under kapellet. 

I 1777 hørte alle 24 fæstegårde i Ørsted under Krengerup og Brahesholm undtagen gården, som Valkendorf havde overdraget til Sankt Knuds kirke. I forbindelse med udskiftningerne søgte ejeren af Krengerup og Brahesholm baron Frederik Sigfred Ranzau kongen om tilladelse til at overtage gården og et hus, der lå på gårdens grund, for at gennemføre udskiftning af Ørsted. Alle gårdene skulle have samme hartkorn og to gårde skulle udflyttes.

Tilladelsen blev givet på den betingelse, at han betalte en årlig afgift på 30 rigsdaler, og der blev tinglæst en prioritet på 750 rigsdaler. Fæsteren af gården Hans Pedersen og husmanden Anders Jespersens fæstebreve skulle være uforandret så lange de levede. 

Allerede samme år afstod Hans Pedersen fæstegården til sin svigersøn Hans Hansen fra Vistorp. Hans Hansen var ud af den gamle slægt ”Støvle”, der boede på gårdene Nybo, Store- og Lille Vistorp. Gården i Ørsted blev i årene derefter kaldt ”Støvlegården”, indtil den først i 1900-tallet fik navnet ”Enggård”. Ejendommen er i dag beboet af Bente og Ankjær Stenskrog.

Del denne historie på: