DEN GODE HISTORIE

Vissenbjerg

Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv, John Jakobsen

Der var 11 smedeværksteder i Vissenbjerg Sogn

Der var 11 smedeværksteder i Vissenbjerg Sogn

Landsbysmedjen var en vigtig del af det lokale liv i tidligere tider. Omkring 1890 var der i Vissenbjerg sogn smedeværksteder i Andebølle, Assenbølle, Bred, Kelstrup, Koelbjerg, Skalbjerg, Skovsby, Skallebølle, Sprattenborg og muligvis også i Magtenbølle, samt en smedje ved Magtenbøllevej i Skalbjerg. 

Af en opgørelse fra 1945 fremgår det, at nogle af dem i den forløbne tid var ophørt, og andre var kommet til. Opgørelsen viser, at der på det tidspunkt var en smedje i Andebølle, Bred, Kelstrup, Koelbjerg, Magtenbølle, Skalbjerg, Sprattenborg og nu også i Brønserud, Gadsbølle og Skønborg. I Bred var der kommet en smedje mere til nemlig i Bredgade 3 med navnet Bred Maskin- og Cykelforretning, og ved Korsebjerg ved Skallebølle, lige ved kommunegrænsen mod Odense, var der også blevet etableret et smedeværksted. I øvrigt havde en del af de traditionelle smedeværksteder efterhånden koblet ”Maskinværksted” på deres firmanavn, da de også tog sig af at reparere landbrugsmaskiner, ligesom nogle tilføjede ”Cykelværksted” i takt med det voksende antal cykler. 

I vore dage er der af de nævnte blot Sprattenborg Smedie tilbage, og med tiden er den hovedsagelig gået over til VVS arbejde.

At et smedjeværkstedet tilbød at løse mange forskellige opgaver, viser en regning fra 1909, som vi har i Lokalhistorisk Arkiv. 

Den er skrevet af smed L. Petersen, Assenbølle til gårdejer Hansen, Kamgaarden. Den viser alsidigheden og priserne dengang: “Knop sat på Vandgrydelåg 0,25 kr., En Tyr ringet og to Sko lagt under 0,55 kr., et par Træsko beslået 0,25 kr., 5 Heste beslået med 20 nye Sko 10,00 kr., 4 Knive slivet., 1 Bolt 1 kr., en Hjulring klemt 2,50 kr., Mælkevogn sat i stand 4,00 kr., Dørtrin repareret 0,25 kr., 2 Skærer rettet 0,50 kr., 2 Bolte + 4 Søm + Spand lavet 0,50 kr., Ring sat på Tøjrkølle 0,25 kr.

Del denne historie på: