DEN GODE HISTORIE

Helnæs

Af Kirsten Rasmussen, Helnæs Lokalhistoriske Arkiv.

To landpostbude på Helnæs

Lars Jensen og Jens Peter Jensen, far og søn, stod for postbesørgelsen på Helnæs fra 1884 til 1951. Arkivet har fra efterkommer modtaget et fyldigt materiale om deres virke og hele liv.

Postvæsenet i Danmark startede i 1664 med ”Forordning om Postbudde” givet af Christian den IV. Ordningen blev varetaget af private instanser og udbygget med ruter og befordringsmidler, indtil postvæsenet i 1711 overgik til staten. Udviklingen fortsatte særligt i 1800-tallet i takt med jernbanernes og færgers etablering, husnumres indførelse samt brug af frimærker. 

Carlo Jacobsen oplyser i sin Helnæsbeskrivelse med Hagenskovs godsarkiv som kilde, at postbesørgelse startede på Helnæs omkring 1660. To mænd, som del af pligtarbejdet/ hoveri besørgede til fods post til og fra Hagenskov til nærmeste postvogn i Nyborg eller direkte til København ved breve til kongen. Ordningen varede til 1842, hvor det nye sogneråd skulle ansætte et postbud med to ugentlige gåture til Assens. I 1871 fik Helnæs postforbindelse til hele landet med postudveksling i Brydegaard. Herfra bud direkte til Møllen og senere skolen, hvor børnene så kunne sørge for overbringelse til hjemmene. I 1884 kom postbesørgelsen med åbningen af Tommerup-Assens banen i fastere rammer.

Faren

Lars Jensen (1847 – 1942) blev samme år ansat som postbud til daglig ombæring på rute 6, Agernæs og Helnæs først til fods og senere med hestevogn og på cykel, en væltepeter fremstillet af den lokale smed. 

Barske ture i al slags vejr. Han delte postfordelingsruterne med sin søn fra 1906 til ansættelsesstop i 1921.

I anledning af sin 95 årsdag blev han beskrevet som livskraftig, aktiv og engageret i lokalsamfundet. Han cyklede således som 87-årig til Kolding og som 90 årig til Glamsbjerg med invitationer til sin runde fødselsdag. Lars oede på Stævnevej 2 sammen med sin hustru Ane Marie. Sammen oplevede de diamantbryllup i 1933. Han modtag også ”Dannebrogsmændenes Hæderstegn”.

Sønnen

Sønnen, Jens Peter Jensen (1886-1951) supplerede som anført sin far fra 1906, primært med postruten Helnæs – Fyret. Han anskaffede i 1913 automobil til ruten Helnæs – Ebberup og boede også på Stævnevej 2 med hustru Marie. Jens Peter var meget respekteret for sin samlede indsats i lokalsamfundet. Han var i sognerådet, herunder medlem af blandt andet skolekommissionen og kasse- og regnskabsudvalget, i bestyrelsen for Skytteforeningen, brugsforeningen og forsamlingshuset, revisor for elektricitetsselskabet og vurderingsmand for Østifternes Brandforsikring.

Han søgte sin afsked i postvæsenet pr. 1. november 1951, men døde kort for inden.

I det materiale om familien, som arkivet har modtaget, er der også mange andre interessante oplysninger, så som betingelser for og tilladelser til postkørsel under 2. verdenskrig og om lønninger for postbude. Således havde Lars Jensen i 1914 en årsindtægt på 971 kr. og sønnen en på 451 kr. I 1936 blev Jens Peter Jensen honoreret med 2100 kr. inklusive cykeltillæg på 60 kr.

Del denne historie på: