DEN GODE HISTORIE

Glamsbjerg

Hans Lauridsen

Glamsbjerg 

Lokalhistoriske Arkiv

Der var gang i parcelhusbyggeriet i Glamsbjerg for 50 år siden med flere private udstykninger, men den hidtil største – og den nye Glamsbjerg Kommunes første udstykning – var Søndermarken. 

Behovet for vækst og byggegrunde var vokset i 1960’erne, og kommunen, der var dannet af de fire gamle sognekommuner Køng, Flemløse, Ørsted og Søllested-Vedtofte i 1966, skulle være med i kapløbet. 

I april 1971 var planerne klar til en større udstykning over for Vestfyns Gymnasium. Der var købt jord fra to gamle gårde Stensgård og Søndergård. Der skulle udstykkes cirka 105 grunde, parceller var udlagt til lægehus, brugsforening og børnehave, og der var afsat et stort areal til andelsboliger. Parcelhusgrundene blev på 800-1000 kvadratmeter, vejene blev udlagt som offentlige veje, og der skulle anlægges stier og et grønt område. I løbet af efteråret 1971 afsatte landinspektøren de første 57 grunde, (Stensgårdsvej og Rosenvænget) og kommunen gik i gang med byggemodning.

”Udstykningen i Søndermarken i Glamsbjerg er blevet en succes fra starten” skrev Fyns Amts Avis midt i juli 1972. Siden salget var begyndt sidst i juni, var der solgt 18 grunde, og to boligselskaber havde planer om at opføre henholdsvis 16 og 42 lejligheder. I august blev der fulgt op med, at der var solgt en tredjedel af de 57 grunde, uden kommunen endnu havde lavet reklame for området. Og inden årets udgang, blev det besluttet at byggemodne yderligere 40 grunde i Søndermarken.

Sommeren efter kunne der i juni læses i Vestfyns-Posten, at 54 af de første 57 grunde var solgt, og de første familier var flyttet ind, Brugsen havde placeret sin nye forretning i området, og lægehus var under opførelse.

Foreningen Glamsbjerg, der blev stiftet 1. september 1893, har gennem årene taget mange initiativer til udvikling af Glamsbjerg. Det var også Foreningen Glamsbjerg, der i anledning af foreningens 80-års jubilæum var initiativtager til – sammen med kommunen – at holde byggeudstilling i Søndermarken fra 1-9. september 1973. Udstillingen fik navnet ”Bo godt – byg i Glamsbjerg”. 

Syv parcelhuse, der var opført på Hybenvænget af lokale håndværksmestre, var blevet møbleret og klar til udstilling sammen med en stor byggeudstilling i Glamsbjerghallen. Udstillingen blev suppleret med ballonopstigning, skattejagt, orkestermusik, helikopteropvisning og meget mere.  Ifølge Kommunaltidende besøgte 16.000 udstillingen, og der blev solgt tre huse, og flere var på vej til at blive solgt.

I løbet af to år var næsten alle grundene i Søndermarken solgt. Kommuneingeniør Carsten Puggaard sagde i juni 1974 til en avis: ”Ikke færre en 100 grunde er blevet solgt i løbet af to år. Det må betegnes som særdeles tilfredsstillende”.  

I slutningen af 1970’erne blev endnu et stort område udstykket af kommunen. Det var på jord fra gården Glenshøj, og området fik da også navnet Glenshøjparken.

Del denne historie på: