DEN GODE HISTORIE

Tommerup

Af Margit Egdal Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup

Jordemoder Karoline Jørgensen 

Karoline Jørgensen og Edel Sand gik på jordemoderskole sammen, og de bevarede livet igennem et venskab. Karoline blev jordemoder i Tommerup, og når hun skrev til Edel i Jylland, fulgte der måske et billede med. Da Edel gik bort, blev billederne fra Tommerup givet til lokalhistorisk Arkiv, og sådan kom arkivet i besiddelse af det fine billede af jordemoder Karoline Jørgensen med jordemodertasken bag på cyklen.  

Karoline Jørgensen var født 1906. Hun blev optaget som elev på jordemoderskolen ved rigshospitalets fødeafdeling i København, hvor hun bestod sin eksamen som jordemoder i 1939. 

I 1941 blev hun ansat som distriktsjordemoder for Odense Amts 6. distrikt, bestående af Tommerup og Verninge sogne. Hun boede på Møllebakken i Tommerup.  

Karoline hjalp i årtier børn til verden, indtil man i januar 1973 kunne læse i Fyens Stiftstidende: 

” Distriktsjordemoder Karoline Jørgensen fratræder sin stilling pr. 1. marts 1973. Der vil ikke blive ansat anden jordemoder i distriktet, hvorfor klienterne henvises til omkringboende jordemødre”. 

Del denne historie på: