Frit skolevalg efter 6. klasse

Brylle, Verninge og Salbrovad

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Elever i landsbyordningerne i Brylle, Verninge og Salbrovad, der er tvunget til et skoleskift efter 6. klasse, skal frit kunne vælge hvilken skole, de vil fortsætte deres skolegang på. Det har byrådet netop besluttet på sit sidste møde inden sommerferien.

Der vil blive tale om en forsøgsordning, som kører fra skoleåret 2025/26, og som skal evalueres senest efter tre år – altså 2028-29.

De fleste skoler støtter i princippet, at eleverne i samråd med deres forældre skal kunne vælge frit, men forudser dels økonomiske udfordringer, dels risikoen for, at elever vil forlade deres grundskole, før de starter i 7. klasse, for at sikre sig en plads på den ønskede skole.

Nogle ser også en udfordring i, at det samarbejde, der hidtil har været mellem distriktsskolerne, ikke længere vil være så naturligt, og spørger derfor, hvordan man så sikrer sig en gnidningsfri overgang.

– Forslaget været sendt i høring i skolebestyrelser. Svarene taler tydeligt ind i de dilemmaer, der også har været i udvalget. Ikke fordi det giver større økonomisk usikkerhed for skolerne, men det giver forudsætninger for de små skoler uden overbygning. Det var vi med os i det videre arbejde. Vi har fundet finansiering for det første år, først hvis det ikke holder stik, skal vi ud at kigge på alternative muligheder for eksempel digitaliseringspuljen. Hvis det går helt galt kan vi stoppe det igen efter tre år. Sluttelig vil jeg gerne tilføje, at der fortsat er tilknyttet en distriktsskole til hver af de små skoler, men man har lov til at vælge en anden skole, sagde udvalgsformand Camilla Lykke Sørensen (V). 

Byrådet har i forvejen godkendt, at elever, der skal starte i 0. klasse og har søskende på en anden end distriktsskolen, kan starte der, hvis de ønsker det.

Del denne historie på: