Får Brylle kommunens næste solcellepark?

Brylle

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

I et fyldt forsamlingshus orienterede Momentum Energy Group A/S om ønsket om at etablere en 55 hektar stor solcellepark ved Vesterlaugsvej sydvest for Brylle

Det var de første spæde skridt til etableringen af en solcellepark syd for Brylle, der blev taget tirsdag aften i sidste uge i Brylle Forsamlingshus. Den kommer, hvis den realiseres, til at brede sig over 55 hektar på begge sider af Vesterlaugsvej sydvest for byen, hvor der i dag er landbrugsjord og vil få en produktion stor nok til at dække, hvad der svarer til 16.400 husstandes elforbrug.

Det er så tidligt i processen, at der kun har været minimal kontakt til Assens Kommune, der først i efteråret har en ansøgningsrunde for solcelleprojekter.

Det er Momentum Energy Group A/S fra Roskilde, der er fadder til projektet. Firmaet har hidtil mest gjort det i vindmøller, og anlægget i Brylle kan blive firmaets tredje.

Når netop Brylle er valgt, hænger det blandt andet sammen med, hvem der byder sig til med jord til sådan et projekt, forklarede repræsentanterne fra Momentum Energy’s, der først og fremmest var kommet for at fortælle om projektet og få etableret en dialog med lokalområdet. Deltagerne blev derfor også opfordret til at komme med ideer til, hvordan området omkring solcelleparken kan udvikles rekreativt.

Det var dog ikke lige der, Brylle var i processen endnu.

Forsikringer om skærmende beplantning, hensyn til naturbeskyttelsesområder, bevaring af gamle egetræer, skovrejsning, og strategisk placering af transformerstationer og invertere, så de generer mindst muligt med deres støj, kompensation for værditab på ejendomme tæt på anlægget, mulighed for at blive medejere af projektet og udsigten til en lovbestemt grøn pulje på 6,5 mio. kroner, som Assens Kommune kommer til at administrere, og som det er meningen skal kompensere lokalsamfundet, bed ikke umiddelbart på de mødedeltagerne, der ytrede sig.

Der var afsat god tid til spørgsmål, og godt for det, for spørgsmål og kommentarer stod i kø.

Hvad får vi ud af det?

Lige fra de praktiske: Hvordan vil man håndtere arbejdet på den smalle Vesterlaugsvej i de ni måneder, anlægsarbejdet står på. Vil børn og voksne overhovedet kunne færdes der? Til ytringer om at solcelleanlægget forhindrer en mulig udbygning af Brylle og dermed skolens og lokalsamfundets fremtid. Om mulig forurening fra solcelleanlæg og om hvorvidt motiverne bag projektet var andet end penge.

– Hvad får vi ud af det. Hvad godt gør det for Brylle, ville en vide.

– Lokalrådet kommer i hvert fald med en indsigelse, lød det fra en anden mødedeltager, der netop var bekymret for Brylles fremtidige udvikling og også gjorde opmærksom på, at kommunen endnu ikke har udpeget områder til energiproduktion, kun negative og neutrale zoner.

– Hvordan det her påvirker Brylle, skal vi i dialog om her og med kommunen. Det kapitel er ikke åbnet endnu endnu, sagde projektleder Jimmi Thimgaard og gjorde opmærksom på, at der også var steder, hvor man så et solcelleanlæg som en mulighed for vækst i området.

Andre, der tvivlede på, at man ville kunne pakke støjen så meget ind, at den ikke kunne høres nævneværdigt blev søgt beroliget med, at der er strenge krav i lovgivningen om, hvor meget støj der må være ved en bolig.

To års forarbejde

– Hvad bruger I modstanden til, spurgte en mødedeltager, der på forhånd havde indsendt en flere sider lang indsigelse mod projektet, og lovede, at hun ville hjælpe alle, der havde behov for det, med at skrive indsigelser.

– Dette er det første møde, hvor man kan komme med sine umiddelbare tanker. Jeg håber vi fortsætter dialogen og kommer til at snakke om, hvordan vi så kan lave det, lød svaret fra Jimmi Thimgaard. 

– Ser I nogen scenarier, hvor I vil sige: vi nedlægger projektet, kom med et eksempel, lød opfordringen fra en tilhører, det fik hun ikke svar på.

– Vores projekt lige nu er at lave det mest toptrimmede projekt i samarbejde med jer og præsenteret det for Assens Kommune.

Som nævnt indledningsvis var mødet i sidste uge et af de allerførste skridt. Hvis der gives grønt lys for projektet vil der i allerbedste fald gå to år før, man kan gå i jorden på Vesterlaugsvej, vurderer Jimmi Thimgaard.

Momentum Energy Group A/S

Har hjemme i Roskilde.

Grundlagt på vindmøller, som firmaet ejer 335 af, herudover andres møller hovedsalig i Tyskland og Danmark. Derudover i England, Frankrig, Italien og Sverige

Har indtil videre etableret en solcellepark og har en under konstruktion.

150 medarbejdere.

Delvist ejet af af en kapitalfond fra England, Argus Infrastructure Parks, der forvalter pensionsmidler.

Solcelleanlæg ved Vesterlaugsvej, Brylle

Cirka 55 hektar med en produktion svarende til 16.400 husstandes forbrug.

Panelerne bliver max. 3,5 meter høje og er antirefleksbehandlede.

Anlægget har en levetid på cirka 30 år og tages efterfølgende ned af ejer.

Planen er meget tidligt i forløbet at etablere et beplantningsbælte rundt om området.

Der vil blive rejst skov i det nordøstlige hjørne. Herudover er Momentum Energy Group åben for andre rekreative tiltag omkring anlægget.

Otte naboer, inklusive lodsejerne bor inden for en afstand af 200 meters til anlægget.

Disse vil få en årlig skattefri såkaldt VE-bonus, svarende til en procentdel af den årlige produktion til fordeling. Desuden kompensation for eventuel værdiforringelse af bolig eller salgsoption..

Lokale får mulighed for købe andele op til 20 procent af anlæggets værdi.

Del denne historie på: