Borgermøde til Assens Kommune: Sælg ikke Rytterskolen i Brylle

Brylle

13. november 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Budskabet fra de 63 deltagere i borgermødet holdt 27. oktober på Brylle Skole 

blev både vedtaget enstemmigt og var helt entydigt:  Den eneste rigtige måde at bevare Rytterskolen i Brylle på er, at den bliver i kommunalt eje.

Anledningen til borgermødet var, at kommunen har planer om at sælge rytterskolen, og at afgørelsen træffes i februar 2022. Det skriver Lone Akselsen og Rasmus Laursen på vegne af bestyrelsen for Rytterskolens Venner i en pressemeddelelse.

De fortæller også, at planerne om at sælge rytterskolen har vakt betydelig modstand, hvilket fik  ”Lokalhistorisk forening for Brylle, Broholm, Tommerup og Verninge” og ”Rytterskolens Venner” til at indkalde til borgermødet. 

Efter at museumsinspektør Ellen Warring havde indledt mødet med at fortælle rytterskolernes historie, begyndte forsamlingen at debattere fremtiden for Rytterskolen i Brylle. 

– Der var stor enighed om Rytterskolens betydning for lokalområdet, og at det ville være et stort savn, hvis den ikke fortsat var der som det gode samlingssted. Alle var også enige i, at der skal værnes om den enestående kulturarv, som Rytterskolen er, fortæller Lone Akselsen og Rasmus Laursen. 

Det mundede ud i den nævnte enstemmige beslutning om at fortælle kommunen, at den bør bevare skolen på kommunale hænder. 

De tilstedeværende var i øvrigt også enige om, at de fortsat vil yde et stort, frivilligt arbejde til gavn for Rytterskolen.

Del denne historie på: