Kommunen/byrådet har ”afskrevet” Bred!

Bred

John Jakobsen, Tjørnevej 8, Bred

I de senere år har vi i Bred oplevet adskillige eksempler på, at der fra kommunen er sket en nedprioritering af Bred by. Jeg kan nævne nogle få eksempler: Børnehaven Bøgedal blev lukket i 2017 på baggrund af manglende antal børn. 

Før lukningen blev forældre, som ønskede børn indskrevet i Bøgedal, fra kommunen henvist til Børnehaven Skovbrynet i Vissenbjerg og Børnenes Hus i Skalbjerg, og dermed blev vejen banet for lukningen af Bøgedal. 

Borger og Kulturhuset, der ligesom børnehaven var en del af den tidligere Bred Skole, er nu også lukket. Kommunen har sat bygningerne til salg på baggrund af for store driftsomkostninger. 

Udover Kulturhuset og børnehaven har bygningerne omfattet en gymnastiksal og samlingsstedet for dagplejemødrene. I Kulturhuset, der har fungeret som forsamlingshus og lokalt mødested med fællesspisninger, foredrag, udlejning til private fester, øvested for gospelkoret med mere, har Covid-19 naturligvis gennem et par år formindsket brugen og udlejningen. Bred Borger- og Kulturforening, der har stået for udlejningen, har desværre opgivet kampen for at bevare huset, og bestyrelsen har bøjet sig for byrådets beslutning.

At Bred er ”afskrevet”ses også tydeligt på byens rundkørsel, der nok er kommunens grimmeste med en bunke grus fyldt med ukrudt omkranset af brosten, der i mere end en måned har ligget løst og været til fare for bilisterne.

I Bred er vi mange, der føler, at vores lokalområde fra politisk hold er nedprioriteret og afskrevet.

Del denne historie på: