Hvad sker der med Bred Kulturhus?

Bred

17. februar 2022

John Jakobsen, Tjørnevej 8, Bred

Er huset ramt af Corona?

Bred bys eneste samlingssted har stoppet udlejningerne, og gennem nogle år, har Bred Borger og Kulturforening, der har haft base i huset, ikke været aktive. Huset, der oprindelig var Bred Skole, blev i sin tid efter lukning af skolen indrettet til børnehave som afløsning for gårdbørnehaven Bøgedal. Tillige blev andre dele af huset ombygget til borger/kulturhus med Bred Borger- og Kulturforening som drifts ansvarlige, og med en hel del frivilligt arbejde. Gennem flere år var der masser af aktiviteter i huset med bl.a. foredrag, fællesspisning, juletræ, fastelavnsfest, loppemarked, musikarrangementer, m.m. Desuden blev lokalerne også i perioder brugt af gospelkoret, yoga, mavedans m.m.

Desværre besluttede byrådet at lukke børnehaven, da kommunen i en periode henviste børn fra Bred til Skovbrynet i Vissenbjerg, og antallet af børn i institutionen dermed blev formindsket og gav administrativ/politisk grundlag for lukningen!

Forsamlingshus-delen er udstyret med gode lokaler og et godkendt køkken med kølerum. Grundlaget for at drive huset med de tidligere nævnte aktiviteter er til stede, når blot aktive mennesker vil gå ind i arbejdet på foreningsbasis og deltage i driften. Foreningen har tidligere stået for byens flagalle, men også her har bestyrelsen åbenbart lukket ned.

Jeg håber, at nogle af de mange yngre tilflyttere til byen vil gå ind i arbejdet med at drive huset, så vi igen kan få gang i byens eneste samlingssted. Det er ved at være sidste udkald!

Bred er på vej til at miste sit samlingssted

Bred Kulturhus – den tidligere skolebygning i det lille lokalsamfund – er på listen over bygninger, som Assens Kommune vil afhænde. Det går ud over sammenholdet i byen, siger formand gennem otte år Per Phillip.

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

For kun godt og vel et år siden, oktober-december 2020 var der otte ting i kalenderen i Bred kulturhus – foredrag, julearrangementer, quizaften for blot at nævne nogle.

I dag er kalenderen tom, og kulturhuset har stoppet udlejningen af huset til private fester.

Covid-19 og deraf følgende nedlukninger er naturligvis en del af forklaringen. Men det forklarer ikke, hvorfor huset ikke er åbnet igen sammen med resten af samfundet. Det er der nemlig en anden årsag til:

Kulturhuset er på Assens Kommunes liste over bygninger, den vil afhænde. Forpagtningskontrakten med Assens Kommune, der før var 10-årig, er nu etårig, og udløb 31. januar. Det gør det lidt svært at drive forsamlingshus med udlejning.

– Vi skal jo have indtægter for at klare forpagtningsudgifterne. Bortset fra barnedåb, lejer folk ofte huset mere end et år i forvejen, forklarer formand Per Phillip.

Oven i de korte kontrakter skal foreningen også selv afholde udgifterne til el, vand og kloak, som kommunen tidligere har påtaget sig – en udgift på omkring 30.000 kroner, som der også skal findes penge til.

– Som skatteborger forstår jeg det

Som borger i Assens Kommune og dermed en, der er med til at betale regningen, forstår han godt, at kommunen ønsker at reducere i bygningsmassen. Huset er dyrt at vedligeholde, og faste brugere af huset har kommunen tilbudt lokaler på eksempelvis Vissenbjerg Skole.

– For mig som skatteborger i Assens Kommune giver det mening. Det er meget omkostningstungt. Men det er ærgerligt, hvis der ikke er et kulturhus i Bred, siger han.

Han fortæller, at foreningen har fået et tilbud om at købe huset, men det er ikke et, det er realistisk at præsentere banken for, mener han.

Selv om han forstår kommunens bevæggrunde, synes han, det bliver et stort tab for Bred som lokalsamfund.

Fællesspisninger samlede

– Huset har jo været med til, at folk mødtes. Vi har for eksempel haft otte fællesspisninger om året med 70-90 deltagere. De betød, at folk mødte nogle, de ellers ikke ville møde. Vi kommer til at mangle noget. De har fjernet skolen (i 2005 red.), så børnehaven og nu kulturhuset, så ryger noget af det, der har trukket folk til. Hvis alle unge vælger det fra, ender det med at være et sted for pensionister, mener Per Phillip.

Da Bred Skole blev til Bred Kulturhus blev den istandsat for kommunale midler. Siden er der kommet nye gulve og ny varmeinstallation via kommunale tilskud. Men taget er der hidtil ikke gjort noget ved, og det står foran en udskiftning inden for en overskuelig årrække, fortæller Per Phillip.

Folkebladet ville gerne have haft en kommentar fra Assens Kommune. Vi ville blandt andet have spurgt om, hvilke kriterier man bruger, når man vælger at sætte bygninger til salg, og om man overvejer, hvad det betyder for et lokalsamfund som for eksempel Bred at miste sit kulturhus og samlingssted.

Formand for Miljø, Teknik og Plan Dan Gørtz (V), henviser til direktør Martin Albertsen, som ikke vendte tilbage på vores henvendelse før deadline.

Del denne historie på: