Husker du vor skoletid? Lokalarkivet udstiller skolebilleder

Bred

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Historien om skolerne i Vissenbjerg er omfattende, og en fotoudstilling om skolerne, der kan ses i lokalhistorisk Arkiv i maj, viser klassebilleder gennem ca. 100 år, og er naturligvis begrænset til de billeder, arkivet har formået at komme i besiddelse af.

I alt har der i Vissenbjerg Sogn gennem årene været 11 skoler: Andebølle, Bred, Gadsbølle, Koelbjerg, Rold, Skovsby, Skallebølle, Skalbjerg og de to Rytterskoler i Koelbjerg og Skalbjerg. Desuden en privat friskole i Skalbjerg i 1873 – 1886.

I 1954 blev Vissenbjerg Centralskole indviet, og elever fra skolerne i Koelbjerg og Skovsby blev overført til Vissenbjerg. I 1956 blev Gadsbølle Skole indviet, og eleverne fra Andebølle og Rold blev overført til Gadsbølle. I 1955-56 blev en udvielse af Bred Skole taget i brug. En ny Skallebølle Skole blev indviet i 1969. Skalbjerg Skole, der i 1901 havde afløst rytterskolen blev i 1974 udvidet og efterfulgt af yderligere udvidelse i 1980. I 2004 lukkede skolerne i Bred, Gadsbølle og Skalbjerg, og skolerne i Vissenbjerg og Skallebølle blev udvidet/ombygget, så der blev plads til eleverne fra de lukkede skoler. Skallebølle Skole gennemgik også en renovering i 2016, men allerede i 2017 blev denne skole lukket. Dermed var Vissenbjerg sogns i alt 11 skoler blevet til én. Fotoudstillingen kan ses torsdage klokken 14 – 16 og lørdage klokken 10 – 12 i hele maj, og alle er velkomne.

Del denne historie på: