Bred gamle skole

Bred

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Fra kulturhus til kursushus

TacHouse står der på skiltet på facaden på det tidligere Bred Kulturhus, en af de bygninger, der står på listen over ejendomme, som Assens Kommune ønsker at skille sig af med.

Bag Tachouse står Claus Nonbo Nielsen og Søren Bächler, førstnævnte som bagmand og økonomisk ansvarlig og sidstnævnte som ham, der skal skabe liv i huset.

Søren Bächler har 19 års erfaring som underviser hos politiet i mental parathed og robusthed, og det er den han nu vil bruge i forhold til andre kundegrupper.

På den gamle skole er der gode muligheder for fleksibel indretning, påpeger Søren Bächler. Det betyder, at man en dag måske vil opleve den gamle gymnastiksal omdannet til “jobcenter” for bedre at kunne udspille virkelighedsnære situationer, en anden dag, er den måske noget helt andet.

– Der er der også nogle af politiets samarbejdspartnere, der kan have glæde af den undervisning, jeg har givet hos politiet. For eksempel frontlinie-personale, ambulancefolk, hjemmeværn og militær, ansatte i kommuner og på bosteder for psykisk syge, nævner Søren Bächler og forklarer, at det handler om at give alle, der skal præstere under pres, de bedste muligheder for at være forberedte på at gå ind i udfordrende situationer.

– Noget af det kan vi godt tage ud til kunden og undervise i, men ved prakisøvelser er vi nødt til at tage folk ud af deres hverdag og her har vi faciliteter, hvor vi kan bygge for eksempel et jobcenter og træne diverse situationer, forklarer han.

Navnet Tachouse kommer af taktik.  Et hus, hvor man kan favne taktisk uddannelse.

– vi vil gerne have taktikken ind i andres end politiets hverdag, siger Søren Bächler.

Også plads til lokale arrangementer

Foreløbig har de to lejet sig ind i den gamle skole, der endnu ikke er sat til salg, og Søren Bächler fortæller, at det er aftalt med Assens Kommune, at huset fortsat kan stilles til rådighed for lokalsamfundet i det omfang, det passer ind i husets nye virkelighed.

– Vi har haft fat I formanden for Bred Borger og Kulturforening, som var positivt indstillet over for et fremtidigt samarbejde. Dog bliver omfanget af foreningens aktiviteter nødt til at tilpasse sig vores virksomhed. Hvis naboer eller andre er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er de velkomne til at henvende sig på telefonnummeret, der er på de skilte, der er opsat på låger og porte, siger Søren Bächler.

Del denne historie på: