Voksenven: Det handler om nærvær, ikke om forgyldte aktiviteter

Assens

9. juli 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Børns Voksenvenner Assens efterlyser frivillige – både venner og matchere

Lige nu savner otte drenge og fire piger en voksenven, mens to familier ønsker en familieven. Det er status på ventelisten hos Børns Voksenvenner Assens. 

Børns Voksenvenner har siden coronapandemien slog til i Danmark marts sidste år i stort omfang lagt underdrejet, selv om mange venskaber dog holdt og andre fandt på nye måder at holde kontakter på.   

Vennerne har ikke kun haft svært ved at mødes med hinanden, for det har også knebet med rekrutteringen af nye frivillige til organisationen. 

– Vi har haft frivillige, der har trukket sig af hensyn til deres familie, mens andre har været betænkelige ved at udvide deres cirkler, fortæller Sinne Ramild, der er formand for Børns Voksenvenner Assens.

I en tid, hvor pandemiens greb om befolkningen er blevet løsnet, og den voksne befolkning snart er blevet færdigvaccineret, håber Sinne Ramild, at frivillige igen vil melde sig som voksenven, alternativt som matcher. 

Behovet er stort, men til gengæld er det ikke forkromede krav, som en voksenven skal kunne leve op til. 

– Lysten er afgørende. Altså lysten til at være sammen med et barn eller en familie. Nogen kalder det også lysten til at gøre en forskel, siger Sinne Ramild. 

– Og det gælder slet ikke, at man f.eks. skal være pædagog eller lignende. Nej, man skal være et menneske med et godt hjerte og så skal man være stabil og have tiden til at være sammen med andre. 

Som minimum skal man have tid til at mødes hver fjortende dag, men gerne en gang om ugen, måske to-tre gange om måneden. 

Hvad, en voksenven eller en familieven foretager sig sammen med sin ven eller familie, er ikke afgørende. 

– Nærvær, tid og lyst er afgørende og ikke aktiviteten som sådan. Altså nærvær og ikke forgyldte aktiviteter, siger Sinne. 

Matchere

Lisbet Hammer og Birgit Lundbæk kender hinanden fra deres arbejdsliv som pædagoger og som frivillige matchere af venskaber i Børns Voksenvenner. 

Birgit fortæller:

– Jeg har valgt at lave frivilligt arbejde i Børne Voksenvenner efter at jeg er gået ud af arbejdsmarkedet, men det er ingen betingelse. Hos Børns Voksenvenner kunne jeg bruge min faglige viden som pædagog og få en relation til andre frivillige i foreningen. Det giver en følelse af, at ens faglighed stadig kan bruges.

Lisbet siger: 

– Når der er lavet et godt match, stiger humøret, og der udløses energi til at tage fat på den næste opgave.

Birgit supplerer: 

– Som matcher får jeg indblik i de andre matcheres opgaver gennem møder efter behov. Her gives faglig sparring, da de andre matchere også har en faglig relevant uddannelse.

Lisbet fortsætter: 

– Som matcher har jeg selv stor indflydelse på, hvor meget tid jeg vil bruge og på hvilket tidspunkt af dagen og ugen jeg vil yde min indsats. Ingen faste dage og tidspunkter. Jeg bestemmer selv.

Birgit tilføjer: 

– Arbejdet som matcher er spændende. Jeg møder de personer, som har meldt sig til foreningen med ønsket om at være voksenven og de børn og familier, som ønsker et venskab med en fremmed person. Vores opgave er, gennem besøg og interview, at finde de personer, som vil have glæde af hinanden. Ved hjemmebesøgene deltager altid to personer fra Børns Voksenvenner. Vi følger venskabets start og hvordan det udvikler sig gennem det første år og understøtter der, hvor det er nødvendigt, til glæde og gavn for begge parter.

At blive matcher i Børns Voksenvenner kræver, at man har en faglig relevant uddannelse og baggrund. Der tilbydes et matcheruddannelsesforløb i Børns Voksenvenner regi og man kommer med i en ”følordning” en periode sammen med nuværende matchere.

Nyvalg og genvalg

Børns Voksenvenner Assens har netop holdt den årlige generalforsamling, hvor der var genvalg som formand til Sinne Ramild, Køng, næstformand Birgit Lundbæk, Vissenbjerg og bestyrelsesmedlem Line Bang Hansen, Gelsted. 

Nyvalgt til bestyrelsen blev Anne Blomme, Barløse. Udover disse består bestyrelsen af Susanne Fredskov, Ebberup, kasserer Lene Krogh Jensen, Assens og Ann-Jeanett Fredenslund, Aarup. Som suppleant til bestyrelsen blev valgt Johnny Lassen, Tommerup og Ena Nørgaard, Assens. Tuk Jørgen Jensen, Hårby blev genvalgt som revisor og forestår hvervet sammen med Linda Lægteskov, Assens. Som revisorsuppleant blev John Haugaard, Sandager genvalgt. 

Del denne historie på: