Vikariater under barselsorlov

Assens

Af Preben Find

Da organist og leder af Syngedrengekoret ved Vor Frue Kirke Morten Bunk er gerådet i lykkelige omstændigheder, vil hans embeder i tiden frem til medio juli blive varetaget af vikarer.

Thomas Obech, som tidligere har været medlem af Syngedrengekoret, vikarierer som organist, og som leder af Syngedrengekoret har man valgt Jesper Frovin Jensen, som gennem de 15 måneder, han indtil nu har boet i Assens, har fulgt koret med stor interesse.

Jesper, som er 68 år, er efter en lang musisk og i kormæssig henseende spændende karriere særdeles kvalificeret  som midlertidig leder af Synge-

drengene. 

Han har studeret musikvidenskab på Københavns Universitet med fokus på kordirektion, og allerede i studietiden blev han i 1978 dirigent for Grevekoret, som han i øvrigt selv havde oprettet.

Det var også under studietiden i København, at han blev kirkekorsanger ved Christianskirken  i København.

Siden blev det til engagementer som landsbyorganist i Hvedstrup Kirke og som kirkesanger i Rødvig Kirke.

I de år, hvor han har været korleder, har det været hans ambition at skabe koroplevelser ud over det sædvanlige, og det er blandt andet sket ved opførelsen af store klassiske værker.

Sideløbende med karrieren som sanger og korleder har Jesper været beskæftiget i internationale  humanitære organisationer,, hvilket har ført til udstationeringer både i Afrika, Mellemøsten, Afghanistan, Sri Lanka og på Balkan.

Del denne historie på: