Velbesøgt general- forsamling i Foreningen Norden

Assens

18. marts 2022

Af Preben Find

Foreningen Nordens lokalforening Assens l, hvor Karen Valeur er formand, holdt mandag aften generalforsamling, som 30 af foreningens medlemmer deltog i.

Efter en gnidningsløs generalforsamling, der gav genvalg til hele bestyrelsen, holdt Mette Rubin foredrag. 

Hun har i en lang årrække interesseret sig for og gennem utallige rejser i det nordlige Skandinavien og Finland særdeles grundigt studeret det samiske folks lange historie og levevilkår.

Foreningen Norden

Foreningen Norden, som blev grundlagt i 1919, er i dag en sammenslutning af foreninger i de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. 

Foreningens grundlæggende formål er at styrke det nordiske samarbejde, hvad angår kultur, historie og samfundsliv.

I Danmark er foreningen organiseret i kredse og lokalforeninger, og det er lokalforeningernes opgave at gennemføre arrangementer, der tilgodeser foreningens formål.

Tidligere justits- og trafikminister Lars Barfoed (K) er formand for den danske Forening Norden.    

Ifølge de nuværende tilgængelige oplysninger er medlemstallet i Danmark 9.700, i Finland 8.000, i Norge 4.500 og i Sverige 10.000.

Fordømmer Ruslands angreb på Ukraine

Foreningens Nordens forretningsudvalg udtalte under dets møde i København den 24. februar 2022 følgende:

Foreningen Norden fordømmer på det skarpeste Ruslands angreb på Ukraine. Det er et brud på den internationale retsorden og en direkte trussel mod fred, frihed og demokrati i Europa.

Ud over de nødvendige skridt, der bliver taget i NATO, EU og FN, opfordrer Foreningen Norden den danske regering ril at tage initiativ til, at de nordiske lande drøfter mulighederne for at styrke deres samarbejde om det militære og civile forsvar. Dette er ikke mindst vigtigt i lyset af, at Norden grænser direkte op til Rusland. De nordiske lande bør samtidigt så vidt muligt koordinere udenrigs- og sikkerhedspolitikken for at værne om vores fælles værdier. 

Del denne historie på: