Valdemarsdagen behørigt fejret

Assens

Af Preben Find

15. juni er dagen, hvor vores flag Dannebrog over alt i landet hyldes som vort fornemste nationale symbol.

Denne fejring, som gennemføres efter Danmarks-Samfundets direktiver, sker også i Assens, hvor en tremands gruppe varetager opgaven.

15 foreninger fra det vestfynske område, som gennem tiden er blevet tildelt en fane af Danmarks-Samfundet, var repræsenteret ved dette års fejring, og som tidligere gjorde Assens Harmoniorkester med dets medvirken arrangementet ekstra festligt.

Efter velkomsten til de fremmødte blev ”I Danmark er jeg født” sunget som fællessang.

Oberst Frank Lissner, som under en lang og alsidig karriere i forsvaret blandt andet har været chef for Jægerkorpset, holdt årets tale for Dannebrog.

Og da han er blandt de mange danske soldater, der har været udsendt til missioner i konfliktramte områder, hvor også Danmark har deltaget, har han også i forbindelse med disse opgaver oplevet vort flags store betydning for fællesskabet og for det nationale sammenhold blandt de udsendte.

Efter oberstens tale blev der til harmoniorkesterets fortsatte akkompagnement afsunget yderligere to sange.

Under kommando af Lars Knudsen fra det lokale Hjemmeværn og med dele af Harmoniorkesteret i spidsen startede faneoptoget marchen gennem Assens By til Vor Frue Kirke. En march, som og også blev fulgt af flere af aftenens fremmødte..

Da optoget ankom til kirken, havde mange allerede fundet en plads i kirken for at overvære den varslede aftensang. 

Efter fanernes formering i kirken, musicerede Harmoniorkestret, Syngedrengekoret sang et par velvalgte numre, og sognepræst og provst Ole Hyldegaard Hansen forestod en kort andagt.

Arrangørerne vil gerne udtrykke en stor tak til alle, som ved deres deltagelse medvirkede til at vise vort flag den opmærksomhed og respekt, som ikke alene flaget fortjener, men som også den aktuelle krig i det sydøstlige Europa påkalder sig.

Del denne historie på: