UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Mere liv i byen!

Assens Kommune vil gerne være med til at skabe mere liv i Assens by forlyder det, og det skal blandt andet ske ved at genoplive Torvehandlen igen. Torvehandel i Assens havde i tidligere tider en velbesøgt interesse af byens borgere på de ret så bestemte dage og timer, der nu engang var sat af til denne handel, hvor det vel sagtens hovedsageligt dengang var gartnere fra byens opland, der havde lagt beslag på en stor del af pladserne.

Men man har nu igen mulighed for to gange om ugen at leje en stadeplads på Torvet i forbindelse med salg af forskellige varer, for eksempel frugt, grønt, blomster, fisk, æg og krydderier samt forarbejdede fødevarer som for eksempel ost, brød, honning, marmelade og vin i henhold til reglerne fra fødevarestyrelsen.  

Stadepladsen kan benyttes to dage om ugen, nemlig onsdag og lørdag fra kl. 8 til 14, og tilladelsen til stadepladsen er personlig og må ikke overdrages til andre. 

Og når man har fået tildelt en stadeplads og pladsen anvises af Assens Kommune, har man pligt til at komme de dage, hvor der er torvehandel. Ved udeblivelse fra torvehandelen gentagne gange, kan kontrakten opsiges og stadepladsen kan overdrages til en anden.

Stadepladsen må deles af to. Enten med halvdelen til hver eller hver anden gang. Man kan desuden bruge strøm fra kommunens elskabe på Torvet, hvis det er aftalt ved indgåelse af kontrakt.

Nu er taksterne behandlet og godkendt i først miljø-, teknik- og planudvalget og efterfølgende i økonomiudvalget.

Der bliver i alt 11 stadepladser, hvoraf fem af pladserne lige nu bruges til udeservering en stor del af året.

Desuden er der enkelte stadepladser, som kan lånes af velgørende foreninger, politiske partier til folkeoplysende formål og lignende.

Del denne historie på: