UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Da Assens tændte lyset!

Den 16. januar 1911 kl. 16,30 blev det elektriske lys tændt for første gang i Assens by. Og det betød, at de første 105 brugere havde fået lys.

Men det havde jo taget sin tid at nå hertil, da det var omkring syv år efter, at man for første gang behandlede et spørgsmål i Assens byråd om tilladelse til at anlægge et elektricitetsværk.

Der havde jo tidligere stået private borgere i kulissen, der havde ansøgt om tilladelse til at anlægge et elektricitetsværk, men i 1906 stod byrådet over for forhandlinger med Det danske Gascompagni om en fornyelse af deres koncession for gasværket og dermed for det meget sparsomme lys, de kunne tilbyde indbyggerne i Assens.

Disse forhandlinger trak lidt ud, men i 1907 spøgte elektriciteten igen i det mere eller mindre mørkelagte Assens by. Mærkeligt nok var det private borgere, som var på forkant med udviklingen. De ønskede at anskaffe en dynamo for at skaffe lys og drivkraft til sig selv samt til andre borgere i Nørregade og Østergade, og ønskede derfor tilladelse til at anbringe ledningsmaster.

Men det ville byrådet nu ikke være med til, og mon ikke medlemmerne her havde set, at udviklingen gik en anden vej. Men alligevel var de stadig længe om at komme i gang, for der skulle alligevel gå et par år mere med diskussioner frem og tilbage, og først i 1909 kom der for alvor gang i drøftelserne om et elektricitetsværk, og sørme om der ikke skulle gå nok et år, helt præcist frem til den 8. februar 1910, før det med seks stemmer mod fire blev givet koncession til Allmänna Svenska Elektriska A/B. Og herefter gik det stærkt, og allerede den 16. februar 1910 blev en endelig kontrakt på 21 år afsluttet.

Der havde jo samtidigt med forhandlingerne i Assens været en ret så stærk aktivitet med hensyn til oprettelse af små lokale elektricitetsværker, og der var sogar allerede bygget værker i Aborg og Turup, ligesom der i Dreslette-Snave var et værk under oprettelse. Men der skal dog til dette siges, at der efter flere møder så endte det med, at Assens Elektricitetsværk blev et værk både for Assens by og for oplandet.

Del denne historie på: