UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Når sådan en ”karl” svømmede forbi!

Når den daglige gåtur skal planlægges rammer vi faktisk de fleste gange en tur enten på Næs i Assens eller på sukkerfabrikkens areal med de tidligere jordbassiner. Fra 1884 til 2006 producerede Assens Sukkerfabrik sukker fra sukkerroer. På roerne sad store mængder jord, der skulle skylles af, før roerne kunne bruges i produktionen. Jorden blev ledt over på arealet sydvest for fabrikken. Før 1884 var området en flad strandeng kun en halv meter over havniveau. 

I årene før lukningen af fabrikken i 2006 blev der hvert år deponeret jord nok til at fylde 10 olympiske svømmebassiner. Og gennem de godt 120 år er det cirka 40 ha store område hævet, så det i dag ligger 10 meter over havets overflade. 

Denne historie havde jeg nok en gang læst om her for nylig, efter jeg var gået i gang med at rydde op i nogle af de bøger, jeg i årenes løb har arvet. Og det er skøn læsning hver gang, især når historierne handler om lokale oplevelser som blandt andet nedenstående.

”I de første år af vor barndom gik vi – om sommeren – ofte til stranden ved Mariendal eller på Næs – gerne efter forud indgået aftale med vores moster ”Monna” og fætter Knud, som var to år yngre end Cai”.

Det er – blandt andet – noget af teksten i et afsnit jeg sad og læste om her for nylig i et hæfte, som Erik Winther – en gammel ungdomskammerat havde skrevet: ”Nogle gange kunne opholdet i vandet på Næs være mindre appetitligt. Når vinden var i en bestemt retning, kunne indholdet af ”lokumspanden” fra Krabbeløkken flyde forbi en, når man badede. Det var jo dengang, man var begyndt at opfylde det flade vandområde kaldet Krabbeløkken. Til opfyldningen af området behøvede man ikke at være særlig idérig, for alt kunne jo bruges, blandt andet gamle byggematerialer, ja sogar selv byens dagrenovation, men også natrenovation. Så man skulle jo se sig godt for, når man havde vovet sig ud i vandet, når sådanne nogle ”karle” fra tønden ”svømmede” forbi.

Men vandklosetterne var jo en vidunderlig opfindelse, som man kunne have lunt inden døre. Obligatorisk wc blev vedtaget i 1936 til indførelse efterhånden som kloakeringssystemet blev udbygget. I 1947 var der endnu 758 ”dasser” tilbage i Assens, men ved jul 1957 var der træk og slip overalt i boligerne.

Dermed var det brutale slid med de tunge skidtkasser med affald forbi. 

Om ”skidtet” så også er forsvundet fra Næs, skal jeg ikke gøre mig klog på. Der er jo sagt og skrevet en del om forureningen af arealet. Og der har jo tidligere været forbud mod at udvide pladsen til camping. Men alene navnet campingplads lyder trods alt bedre end losseplads, og i øjeblikket er man jo i fuld gang med at udvide campingpladsen.

Del denne historie på: