UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Fest og alvor!

Selvom vi er nået ind i august måned, er det da stadig ferietid for mange. Det bemærkede den skrivende her forleden dag, hvor han havde valgt en gåtur til marinaen, hvor flere sejllystne gæster stadig nyder livet, og mange campere med udenlandske nummerplader jo indtager de til dem reserverede pladser, der jo blandt andet byder på havudsigt med mere. 

Jeg havde valgt turen forbi en af byens driftige virksomheder, nemlig Assens Skibsværft.

På modsatte side af værftet er der en græsmark, der har ligget øde hen i mange år. Ja, vel sagtens også før, at Assens Fodbold Club holdt nogle gevaldige Willemoesfester på pladsen. Vognoptog gennem byen, stort tivoli med alt hvad dette indebærer, egne boder, balfaldera med kendte orkestre samt solister på den grønne plæne, som blandt andre kendte Kim Larsen, Peter Belli med flere, der gav fest i byen.

Men som nabo – dengang til festerne – havde man jo Assens Svineslagteri, der jo som mange af landets andre slagterier på dette tidspunkt havde lukket og slukket. Her fik man tilladelse til opbevaring af forskellige boder og andre remedier i enkelte lokaler af virksomheden.

Assens Svineslagteri var jo i sin tid en af byens store virksomheder.

”Allerede i 1884 havde man begyndt jordarbejderne, og den 28. april det følgende år hejste man kransen på bygningerne. De første svin modtog man den 21. oktober, og efter en halv snes dages forløb havde man nedlagt 457 dyr”, som der står i et referat fra et møde.

Svineslagteriet i Assens blev senere solgt til Andelsselskabet Odense Eksportslagteri og drevet som en slags filial.

Bygningerne har også senere haft en anden betydning. I Anden Verdenskrigs sidste måneder og dage i 1945 flygtede et meget stort antal civile tyskere i Østpreussen fra den fremrykkende Sovjetiske, Røde Arme, og for cirka 250.000 af dem endte flugten i det besatte Danmark, hvor de efter befrielsen blev interneret i lejre. En af disse lejre blev netop etableret på det gamle svineslagteri, hvor soldater fra Fodfolkspionerbatallons 3. Kompagni havde opsynet.

Men i dag er Assens Svineslagteri’s bygninger jo jævnet med jorden, og på arealet er det nu SuperBrugsen, der er dukket op som en Fugl Phønix.

Del denne historie på: