UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

En skolehistorie!

Det var på en af mine daglige gåture, at jeg havde forvildet mig ind på Lille Kirkestræde – undskyld Kirkegyden – i Assens, der fra Store Kirkestræde næsten har endepunkt på selve kirkepladsen.

Det er godt nok en af byens korteste og smalleste gader. Og gade kan man vel ikke engang kalde den, da den som nævnt både er meget smal og kort. Til gengæld så har den haft op til flere navne foruden den nuværende Kirkegyden som Lille Kirkestræde, Skolemesters Stræde, Skolestræde og Simon Kyllings Gade.

Her, et eller andet sted mellem Kirkegyden og Damgade har under alle omstændigheder den første skole i Assens (Assens Latinskole) ligget, måske startet af munkene ved Helligaandshusets Kapel og fortsat af Frue Klosters Munke, som man kan læse om i bogen ”Assens gennem 700 aar”.

Og med hensyn til skoler så fik jeg for nylig et mindre hæfte foræret fra en venlig læser af avisen om en anden skole, der stammer fra 1905 med titlen ”Program for Laura Lunds Skole i Assens”, og der må jeg melde pas. Den skole har jeg aldrig hørt eller læst om. 

Men det har jeg så nu, og i hæftet fortælles der, at ”Skolen hidtil har haft 6 (til Tider 7) Klasser og et gennemsnitligt Elevantal af nogle og tres. Den er hovedsagelig en Pigeskole, men har dog adskillige Drenge i de lavere Klasser”. 

Skolepengene, der skulle betales her, var: ”1ste Klasse 4 Kr., i 2den 5 Kr. og saa fremdeles, stigende med 1 Kr. i hver oprykkende Klasse”. 

Men hvor lå den skole egentlig?

Del denne historie på: