UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Rødt kort til kommunen

”Den oprindelige Sportsplads, der laa paa samme sted som det nu fuldendte Stadion, blev af Assens Gymnastik- og Idrætsklub taget i Brug i Sommeren 1912, og var da en almindelig Græsmark. – I de siden da forløbne Aar har Sportsmændene udbedret og planeret Pladsen, men den var og blev aldrig god”. Således stod der at læse i kampprogrammet ved indvielsesfesten af Stadion i Grotten i Assens søndag den 3. juli 1938. 

”Siden Klubbens Start og indtil 1912 blev Sporten udøvet paa den gamle Markedsplads, der var beliggende der, hvor De Gamles Hjem nu er opført”, fortæller historien videre i kampprogrammet.

Men I 1934 tog byrådet så bestemmelse om at forandre sportspladsen til et Stadion, og der blev arbejdet hermed i ikke mindre end tre år.

”Nu er Arbejdet fuldendt. Smukt og idyllisk ligger Pladsen i sine Omgivelser, hvor der i Sol og Læ for alle Vinde kan hentes Sundhed og Styrke”.

Og der er da ingen tvivl om, at Assens her fik – og efterfølgende havde – et af Fyns bedst beliggende sted for de gæve fodboldspillere. Den skrivende har tit og ofte – i tidernes morgen – hørt masser af roser fra de gæstende holds spillere. 

Men den glæde er blevet totalt ødelagt af forskellige beslutningstagere i det kommunale system, der tilsyneladende overhovedet ikke er klar over, hvad de her har haft med at gøre. Bane- og tilskuerforholdene er blevet misligholdt og er simpelthen så ringe som nogensinde.

Det er ikke kun den skrivende og mange andre, der interesserer sig for sporten, der har den mening, det har den nuværende bestyrelse i Assens Fodbold Club også. Det blev man da klar over, da man læste Fyens Stiftstidende den 17. december. 

Her stod der blandt andet: ”Man har fuld forståelse for, at kommunen hele tiden skal se på økonomien, men kommunens pasning og pleje af klubbens opvisningsbane og banerne på træningsanlægget ved Stampemøllevej er efterhånden blevet meget mangelfuldt. Det er helt håbløst. Her i efteråret har banen på Stadion mest lignet en pløjemark”.

Og med hensyn til omgivelserne om selve spillepladsen er det ikke meget bedre. Bænke er blevet ødelagt, ukrudtet gror over det hele, ligesom bevoksningen – især på den ene langside på Stadion – ikke har set en kærlig hånd – eller bare en mand fra det kommunale system – i mands minde.

Og det kedeligste ved det hele er næsten, at det efterhånden jo har stået på i mange år. Der er også tit blevet råbt højt, meget højt endda af fortvivlede fodboldspillere – men der er tilsyneladende ingen, der hører efter. Det er synd for de lokale spillere, klubbens bestyrelse og tilskuere samt de gæstende holds spillere.

Som følge af ovenstående har Assens Fodbold Club indbudt til et ”Inspirations- og fællesmøde” i Arena Assens torsdag den 12. januar kl. 19,00, hvor et af hovedpunkterne er et spørgsmål om klubbens sportslige nutid og forventede fremtid.

Del denne historie på: