Ugens klumme

Assens

Af Helge Desler

Byens sidste udråber!

Når fortovene i tidligere tider prompte skulle sneryddes og gruses eller andre meddelelser som vejarbejde med mere hurtigt måtte bringes til borgernes kendskab og oplysning i lille Assens, så blev byens udråber indkaldt og sendt ud med trommen. 

Når trommehvirvlerne havde påkaldt opmærksomheden blandt borgerne, sang udråberen sin tekst ud.

Denne gamle bekendtgørelsesordning blev ophævet i 1949, og man måtte efterfølgende nøjes med de mere langsomme aviser til at bringe dagens nyheder og vigtige oplysninger ud til byens borgere. 

Sidste offentlige udråber i Assens by var Åge Lynge Nielsen, der var en farverig og kendt person i den vestfynske by, Han blev i det daglige kaldet Lange Lynge og han boede med kone og børn i Ladegårdsgade nummer 19 i mange år. 

På billedet ses Lange Lynge, der her er festligt udstyret i anledning af en byfest i 1953. Men da var alvoren jo kommet til byen og omegnen, og hans job var blevet afløst af mere og hurtigere oplysninger med mere.

Gaden, som Åge Lynge på billedet giver de sidste nyheder til, er Ladegårdsgade, der uden undtagelse kaldes Laargade til det nye navn dukker op i Tingbogen i 1763, for lige så brat at forsvinde og vige pladsen for det gamle, der så holder stillingen i det mindste til 1787.

Endnu for en del år siden kunne man høre Laargade anvendt, om end i korrumperet form som Laaegade.

Ja, hvad kan man da ikke få ud af en spadseretur i lille Assens.

Del denne historie på: