UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

10 meter over havets overflade!

Historien om Jordbassinerne i Assens dukker en gang imellem op på de digitale medier, og her giver de anledning til skriverier og diskussioner om fremtiden for disse bassiner. 

Efter sukkerfabrikken lukkede har jordbassinerne, eller slambassinerne, som de også blev kaldt, udviklet sig til et spændende bynært naturområde, der samtidigt fortæller om en vigtig industrihistorie i Assens. 

Området var tidligere en flad strandeng, der kun lå en halv meter over havniveau. Men fra 1884 til 2006 producerede Assens Sukkerfabrik sukker fra sukkerroer. På roerne sad store mængder jord, der skulle skylles af, før de kunne bruges i sukkerproduktionen. Jorden blev ledt over og deponeret på jordbassinerne. 

I årene før lukningen af fabrikken, blev der hvert år deponeret 45.000 kubikmeter jord – nok til at fylde 10 olympiske svømmebassiner. Og gennem de godt 120 år er det cirka 40 ha store område hævet, så det i dag ligger 10 meter over havets overflade.

Efter sigende findes der over 100 plantearter på arealet. Heraf er mange interessante rent botanisk, fordi det er planter og ukrudtsarter, der tidligere kunne findes i de dyrkede marker, hvor de ikke optræder mere på grund af det intensiverede landbrug med brug af ukrudtsbekæmpende midler. Der er desuden observeret over 130 fuglearter, og på området lever der firben, tudser og snoge. Desuden ses der ofte ræve og rådyr på arealet.

Men – som skrevet – kommer der til at ske nogle ændringer på jordbassinerne i den kommende tid. Således er kommunen gået i gang med at revidere forløbet, der går ud på, at campingpladsens ejer på Næs overtager et fjernområde i det nordøstlige hjørne af slambassinerne til en udvidelse af den nuværende campingplads på Næs. Den bliver godt nok adskilt fra den nuværende plads, idet sommerhusene – gennem mange år – har lagt beslag på denne del af Næs. Arealets størrelse på den nye del af campingpladsen er på cirka 3.5 ha.

At der så også kommer til at ske noget med Næsvej – rent trafikmæssigt – når man når længere frem i forløbet, er vel også ganske klart. 

Del denne historie på: