UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Den ældste kirkegård i Assens, der lå omkring Vor Frue Kirke i Assens, blev nedlagt i 1820, men allerede i 1810 var der faktisk anlagt en ny kirkegård i Ny Adelgade mellem den tidligere ”Kongens Port” i Ny Adelgade og Kærum Aa, der blev taget i brug i december 1816. I ældre skrifter er man ikke bange for at fortælle ”at den anses baade af Fremmede og Indfødte for en af Landets smukkeste Kirkegaarde”.

Fra hovedindgangen i Ny Adelgade sænker terræn’et sig i brede terrasser ned mod åen, og mægtige kastanier hvælver deres tætte bladhegn over gange og grave. 

På byens gamle kirkegård blev der i treårskrigen og i krigen 1864 begravet henholdsvis 74 og 50 danske soldater. To fællesmonumenter blev afsløret i 1851 og 1866, men bærer ingen navne. Tæt ved fællesmonumenterne er der i dag bevaret flere gravminder, blandt andet over svenske frivillige i krigen.

Kong Oscar den første af Sverige-Norge sendte i juni 1848 et kontingent soldater til Fyn for at hjælpe danskerne i kampen mod de slesvig-holstenske oprørere. Fire menige og en korporal fra regimentet samt en brigadelæge døde under opholdet i Danmark, og tre af de menige kan man læse blev begravet på Assens kirkegård.

Og sådan kan man se og læse om de mange unge mennesker, hvor krige satte et punktum for deres liv, når man går rundt blandt de mange krigergrave, der fylder en væsentlig del af kirkegården på Ny Adelgade, hvor inskriptioner i de enorme gravstene fortæller, at det i langt de fleste tilfælde er unge mennesker, der her har endt deres liv.

Og der var naturligvis brug for hjælp til de mange sårede soldater og civile, blandt andet findes navne og data på cirka 3.000 danske soldater, der faldt i de to slesvigske krige 1845-50 og i 1864.

Og det har tilsyneladende også været en væsentlig årsag til, at der 1853 blev oprettet et sygehus i Assens, nemlig i Ramsherred nr. 26, der først blev afløst i 1891, da der blev bygget et nyt sygehus på Odensevej i 1891, men også dette sygehus er jo også bare historie i dag.

Del denne historie på: