Toldstrupselskabet fejrer 10 års fødselsdag

Assens

Af Preben Find

Fyens Stiftstidende bragte den 1. april 1999 en kronik, som var skrevet af den navnkundige skotøjshandler og flittigt skrivende Viggo Hansen, hvis far af samme navn blev myrdet i sit hjem på Kildensmindevej i Assens af den berygtede Petergruppe den 19. april 1945. 

Kronikken, hvis overskrift lød ”En af Assens’ store sønner”, blev bragt i anledning af, at denne 1. april var 50-årsdagen for oprettelsen af det danske hjemmeværn. 

I kronikken fortæller forfatteren, at æren for hjemmeværnets oprettelse bør tillægges den berømte modstandsmand Jens Toldstrup, som blev født i Assens den 15. juni 1915. og som under et møde i Ranum Præstegård den 10.-11. marts 1945 foreslog en kreds af jyske modstandsfolk, at der for at undgå en ny forsmædelig 9. april snarest muligt, efter at tyskerne havde forladt Danmark, skulle etableres en hær af frivillige baseret på de modstandsfolk, som med deres indsats havde været aktive i kampen mod besættelsesmagten..

Viggo Hansen sluttede sin kronik med en oplysning om, at et historisk selskab i Assens opfordrer til, at Toldstrup mindes på værdig vis i hans fødeby, og han nævner et antal forslag til, hvorledes dette kunne gøres.

En mindesten, et museum med mindestuer i hans fars museum Mands Samling, en mindetavle på hans fødehjem i Ladegårdsgade, en gade, vej eller plads i byen, som kommer til at bære hans navn.  

Den 30. juni 2000 blev ønsket om en mindetavle på Toldstrups fødehjem i Ladegårdsgade realiseret, men ingen af de øvrige forslag blev gennemført.

Nyt initiativ

Den 30. juni 2013 blev der af en fire mand stor gruppe borgere i Assens rejst en mindesten over Jens Toldstrup.

Samme gruppe stiftede den 29. oktober 2013 foreningen Toldstrupselskabet, hvis formål blev defineret ”at udbrede kendskabet til Jens Toldstrups indsats under besættelsen og derved bidrage til en fortsat folkeligt funderet forsvarsvilje. 

Et formål, der netop relaterer til, at det var Toldstrups initiativ, der dannede baggrunden for oprettelsen af vort hjemmeværn. 

Da selskabet den 1. september 2015 købte ejendommen Damgade 26, hvor hans far i 1951 åbnede sit private egnsmuseum ”Mands Samling”, blev der skabt nye muligheder for selskabets virke.

Det oprindelige formål blev nu tilføjet ”I Toldstrups barndomshjem, Damgade 26 i Assens, som nu under navnet Toldstrups Hus ejes af Toldstrupselskabet at opbygge og drive et museum med tilhørende bibliotek, læse- og mindestuer med henblik på at formidle viden om Toldstrup og om besættelsestiden, som den blev oplevet på Vestfyn”.

Med opfyldelsen af dette formål er alle det tidligere historiske selskabs ønsker nu realiseret.   

På 10-årsdagen for selskabets stiftelse, som er søndag den 29. oktober, markeres selskabets fødselsdag ved afholdelse af en reception i Museum Toldstrups Hus, Damgade 26, Assens.

Under denne reception, der foregår fra klokken 14 til 17, gøres der status over selskabets udvikling og virke gennem de forløbne 10 år.  

Del denne historie på: