Toldstrupselskabet fejrede befrielsen

Assens

17. maj 2021

Preben Find

5. maj 1946 blev der under stor offentlig bevågenhed afsløret en mindesten i Skovanlægget i Assens.

Stenen bærer navnene på syv personer, som mistede livet under den 2. Verdenskrig, og som på forskellig vis havde tilknytning til Assens.  

I februar samme år var der fremsat planer om, at de skulle mindes ved opsætning af en mindeplade i Assens Kirke.

Disse planer afstedkom en heftig debat, som blev genstand for megen omtale i Assens Amts Avis.

Uenigeden skyldtes blandt andet, at et af de syv ofre – dommer Julius Moritz – var ortodoks jøde og derfor ikke kunne optræde med navn i kirken.

Nogle foreslog derfor det daværende rådhus i Østergade som stedet for opsættelsen af mindepladen.

Sluttelig besluttede en komité, der havde fabrikant Frederik Ernst som formand, at de syv omkomne skulle mindes med en sten, som skulle opsættes i byens skovanlæg.

Afsløringen af mindestenen, der skete på et års dagen for befrielsen, blev overværet af flere hundrede mennesker, som var mødt frem fra nær og fjern, og som afslutning på højtideligheden blev stenen overdraget til Assens By.

Indtil 50 året for befrielsen blev ofrene mindet ved arrangementer, som Assens Sømandsforening forestod.

Efter nogle år, hvor intet skete, lod Toldstrupselskabet en mindeceremoni omkring stenen den 4. maj indgå som et led i selskabets årlige markering af befrielsen.  

På grund af de aktuelle corona relaterede restriktioner kunne selskabet beklageligvis ikke gennemføre dette års arrangement i offentlig regi, og derfor var kun selskabets bestyrelse til stede, da der om aftenen den 4. maj blev nedlagt blomster ved mindestenen. 

Del denne historie på: