Toldstrupselskabet får nyt og yngre formandskab

Assens

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Preben Find er initiativtager til generationsskiftet

Dåbsattester lyver aldrig – så det er sandt, at Preben Find til efteråret runder de 86. 

Så selv om han er skarp i kasketten som en bajonet er han bevidst om sin høje alder. 

– For to år siden fik jeg overtalt Peter Sippel fra Ebberup til at gå ind i bestyrelsen. Han er historielærer på Glamsbjerg Fri- og Efterskole og har også et it-firma. Han blev dengang næstformand. 

Ved generalforsamlingen i år stillede han op som formand og blev valgt. Videre ønskede Tom Kristensen at stoppe som kasserer og bestyrelsesmedlem. Der skulle således vælges to nye bestyrelsesmedlemmer. 

– Kristian Pedersen fra Frøbjerg stillede op, og det gjorde jeg også, fortæller Preben Find. 

Med valget af Peter Sippel og Kristian Pedersen er der tale om et vaskeægte generationsskifte, for de to medlemmer er hhv. 50 og 47 år gamle. 

Preben Find påtog sig også hvervet som kasserer – af rent praktiske grunde. 

Preben Find står for rundvisningen på museet, hvor han fortæller om Toldstrups virke og besættelsestidens historie i øvrigt. En fortælling, som varer omkring halvanden time. 

Digital fortælling på vej

Også her finder man rettidig omhu hos Toldstrupselskabet. 

– Vi har besluttet, at fortællingen skal indtales på og lagres digitalt, sådan at besøgende kan få fortællingen ind gennem ørerne, uanset om jeg er tilstede eller ej, fortæller Preben Find. 

For at få lavet en digital fortælling kræver det elektronik, som beløber sig til ca. 15.000 kroner. 

En udgift, som Preben Find håber at kunne få fondsstøtte til. 

Med glæde og stolthed

På trods af et anstrengt forhold til Museum Vestfyn, ser Preben Find tilbage på sine 11 år som formand for Toldstrupselskabet med glæde og stolthed. 

– Mødet med Toldstrups familie og hans kurerer Gertrud Pedersen og Annie Langberg var et højdepunkt. 

– Jeg mener bestemt også vi har opfyldt selskabets definerede formål.

Preben Find glæder sig også over den anerkendelse selskabet har fået via et væld af private donationer gennem årene og ved de rosende ord i gæstebogen, som de besøgende skriver efter at have set museet. 

Preben Find ser også frem til at se biograffilmen om Toldstrup, som F-film har i støbeskeen. 

Endelig glæder Preben Find sig over de mange henvendelser, som Toldstrupselskabet hele tiden får. 

– Der går ikke en uge, uden at vi får et spørgsmål – og det kan være om alt muligt.

Svenskere ville oprette våbendepoter i Danmark

Forleden fik Preben Find oplysninger om, at Toldstrup i 1948 skulle være blevet kontaktet af to svenske officerer, der betvivlede Danmarks forsvarsevne og – vilje overfor en sovjetisk invasion, og derfor spurgte om Toldstrup ville og kunne retablere modstandsgrupper, der ville tage kampen op mod em evemtuel sovjetiske invasionshær.  

Svenskerne ville i givet fald oprette våbendepoter rundt om i Danmark. 

Organisationen, som også havde kontakt til CIA, fik navnet CLIO. 

– Der var tale om såkaldt stand behind-grupper, men det visnede under indtryk af, at invasionen ikke blev til noget, siger Preben Find. 

Jens Toldstrup

Anton Ingersøn Jensen blev født i Assens den 30. juni 1915 og døde i 1991.

Efter Nazitysklands besættelse af Danmark 1940 tilsluttede Anton sig modstandsbevægelsen. 

Hans dæknavn blev Jens Toldstrup inspireret af, at han var toldassistent. 

Han blev en af de mest betydningsfulde modstandsmænd under besættelsen, i det han organiserede og ledede modtagelsen af de allieredes våbenleverancer til den jyske modstandskamp. Han fik prædikatet ”Europas bedste modtagechef”. 

Toldstrupselskabet

Toldstrupselskabet blev stiftet den 29. oktober 2013. 

Selskabets formål er:

• at udbrede kendskabet til Toldstrups indsats under besættelsen og derved bidrage til en fortsat folkeligt funderet forsvarsvilje.

• at værne om Toldstrups minde ved lejlighedsvise samlinger omkring den opsatte mindesten i Assens.

• i Toldstrups barndomshjem, Damgade 26 i Assens, som under navnet ”Toldstrups Hus” ejes af Toldstrupselskabet, at opbygge og drive et museum med tilhørende bibliotek, læse- og mindestuer med henblik på at formidle viden om Toldstrup og om besættelsestiden 1940 til 1945, som den blev oplevet på Vestfyn.

Bestyrelsen 

Efter generalforsamling holdt 26. marts 2024 – og den efterfølgende konstituering – er bestyrelsen sammensat således: 

Formand: 

Peter Sippel, Ebberup 

Næstformand: 

Kristian Pedersen, Frøbjerg 

Kasserer: 

Preben Find, Assens

Øvrige: 

Hans Lauridsen, Glamsbjerg og Folmer Riis, Turup.

Suppleanter: 

Karsten Plum, Assens og John Pedersen, Assens.

Museum og videncenter

Museet og videnscenter holder til i Toldstrups Hus, Damgade 26, Assens. 

Indtil 22. juni åbent alle lørdage kl. 11-14.

Herefter vil der i sommerperioden være åbent torsdage, fredage og lørdage kl. 11-15.

NB! Hele året efter forudgående aftale via 

tlf. 93 93 44 48 eller email: prebenfind@webspeed.dk

Del denne historie på: