Toldstrups Hus: Fra bibliotek til videncenter

Assens

7. december 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Torsdag i sidste uge modtog Museum Toldstrups Hus` endnu en stor privat samling af litteratur, der s tilgodeser Toldstrupselskabets formål, som blandt andet er at opbygge og drive et bibliotek med tilhørende læse- og mindestuer med henblik på at formidle viden om Toldstrup og om besættelsestiden 1940 til 1945.

Efter den seneste donation rummer museets bibliotek nu mindst 1.500 bøger, der alle relaterer til 2. Verdenskrig, adskillige uerstattelige dokumenter, aviser og avisudklip fra krigsårene samt Toldstrups private arkiv, som tæller ikke færre end 5000 dokumenter. 

Med en så omfattende og righoldig samling har selskabets bestyrelse fundet det berettiget at betegne museet som et regulært videncenter, fortæller Preben Find, der er den drivende kraft bag Toldstrupselskabet.

Og med denne betegnelse markeres endvidere, at samlingens enkelte genstande kun kan studeres i museet og ikke som i et bibliotek udtages til læsning hjemme. 

Bestyrelsen vil i de kommende måneder arbejde på at tilvejebringe den økonomi, der skal skabe grundlaget for at indrette dele af museet, så samlingen kan placeres på den mest hensigtsmæssige måde for museets gæster. 

Da dette også medfører meget håndværksrelateret arbejde, vil museets ordinære åbningstider være suspenderet frem til ultimo januar.

I disse uger åbnes museet derfor kun efter forudgående aftale. 

Og det sker, som altid via tlf. 93 93 44 48 eller e.mail prebenfind@webspeed.dk

Del denne historie på: