Tobaksgaarden udvider igen

Assens

8. august 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Lægger 120 m2 til Jacob Gade Salen 

De seneste tre år har Tobaksgaarden i Assens haft et særligt fokus på at forbedre de fysiske forhold i og omkring koncertsalen – særligt til glæde for de udøvende, det tekniske personale og de mange frivillige medarbejdere, som har deres virke i koncertsalen. I de første to faser er der således foretaget forbedringer af de fysiske forhold for musikere, samt det teknisk udstyr omkring scenen. Tobaksgaarden er nu nået til fase 3, som handler om publikum.

 Koncertsalen, Jacob Gade Salen, udvides med ca. 120 m2. Det bliver dog ikke selve salen der udvides, men foyerområde, toilet- og garderobeforhold. 

– Der er således tale om en markant forbedring, der vil give en helt anden og bedre publikumsoplevelse, skriver Tobaksgaarden i en pressemeddelelse.  

De nuværende toiletforhold med tretoiletter er ikke tilstrækkelige, når koncertsalen gæstes af 250-380 publikummer. En udvidelse af foyerområdet muliggør etablering af yderligere fire toiletter, således at spillestedet i alt kan tilbyde syv toiletter. 

Derudover indeholder udbygningsplanerne en etablering af: 

• en ordentlig bemandet gaderobe, så publikum trygt kan komme af med overtøjet. 

• en ny stor bar i foyerområde, hvor gæster kan hygge sig før og efter koncert. 

• En tilkørselsrampe direkte til scene bliver etableret, hvilket gør et tungt slæbearbejde langt nemmere for musikere og teknisk crew. 

Disse dele af projektet er således afsluttet i efteråret 2019: – tilbygning af kunstnerrum, også kaldet backstage faciliteter – opgradering og udskiftning af sceneteknik til mere strømbesparende og miljørigtige løsninger.

Tidsplan og entreprenør

Byggeriet går i gang medio juni og er færdigt inden 1. september, hvor ny koncertsæson starter. Tobaksgaarden har indgået en entreprenørkontrakt med Palle Johansen, Assens Murer & Entreprenørforretning A/S som også har stået for den endelige udarbejdelse af de valgte løsninger. 

Baggrund 

Siden åbningen af Tobaksgaarden har det været et kerneområde at drive koncertvirksomhed med tilhørende fysiske og tekniske faciliteter. 

– Et væsentligt øget aktivitetsniveau stiller selvsagt øget krav til en omskiftelig hverdag, hvor betydelige sceneskift udfordres af de nuværende fysiske faciliteter. Samtidig er et af kardinalpunkterne i Tobaksgaardens virke at arbejde med publikumsudvikling. Dette fordrer ligeledes, at basale fysiske og tekniske forhold er optimale, skriver Tobaksgaarden i pressemeddelelsen. 

– Baggrunden for projektet skal derfor dels ses i lyset af det høje aktivitetsniveau, som Tobaksgaarden i snart 17 år har lagt for dagen, og dels i sammenhæng med de spændende udfordringer som primært omhandler udvikling af spillestedet og øget koncertaktivitet. 

Finansiering 

Det samlede budget for projektet er på 2,6 miollioner kroner plus moms. Egenfinansiering og lån udgør kr. 900.000, mens følgende fonde har bidraget til finansieringen med i alt kr. 1.700.000:  

• Albani Fonden 

• Augustinus Fonden 

• Den Faberske Fond 

• Fionia Fond 

• Fonden for Fynske Bank 

• Grethe og Sigurd Pedersens Familiefond 

• Lokale og Anlægsfonden

Del denne historie på: