Stig Nør – fremsynet fornyer af Helnæs Mølle – fik Willemoesprisen 2021

Assens

9. juni 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Stig Nør, der har opbygget et helt nyt, smukt og gedigent outdoor-resort ved Helnæs Mølle på en måde som udløser beundring, glæde og stolthed og giver sig udtryk i en bemærkelsesværdig mængde positive kommentarer fra såvel lokale beboere som gæster på Helnæs.

Fredag eftermiddag bød på ny hæder til Stig Nør, da han modtog Willemoesprisen 2021 ved en sammenkomst i Willemoesgaarden. 

I begrundelsen hedder det: 

For et par år siden henlå Helnæs Mølle Naturskole fuldstændig nedslidt. Stig Nør tog den tilsyneladende umulige udfordring op og forvandlede området til et imponerede resort. Forvandlingen foregik i konstruktiv dialog med autoriteterne. Således lykkedes det i samarbejde med Kystdirektoratet og Assens Kommune at få løst de begrænsninger, der kunne ligge i naturbeskyttelseslovgivning og andre regler for området, på en måde så projektet kunne gennemføres i harmoni med omgivelserne.

Igennem hele processen har Stig Nør gået foran med et godt eksempel, Han har været i løbende dialog med håndværkere og medhjælpere og har ikke været bleg for selv at trække i arbejdstøjet. Som ingeniør har det krævet originalt organisationstalent ud over det snævert faglige at igangsætte en helt ny virksomhed inden for turismeområdet. Sine særlige lederevner har Stig Nør vist ved i høj grad at medvirke til at skabe en god arbejdsplads med fremdrift og positiv ånd, hvor medarbejderne har haft lyst til at engagere sig i projektet. Begejstringen har smittet af på lokalsamfundet, hvor projektet er blevet overordentlig godt modtaget.

Willemoesprisudvalget finder, at Helnæs Mølle Outdoor & Ferieboliger er et særdeles vellykket projekt, og at Stig Nør med sine visioner, sin arbejdsomhed og sin originalitet i udpræget grad er i besiddelse af Willemoesånd og Willemoesegenskaber.

Med Willemoesprisen følger en smuk bronzestatuette – en kopi af Christian Carl Peters’ statue på Assens Havn. Willemoesprisudvalget håber, at statuetten vil være til daglig erindring om de positive egenskaber, Peter Willemoes repræsenterer – og vil anspore til at fortsætte i hans spor.

Del denne historie på: