Smartere indsamling af affald?

Assens

Af Preben Find

Med krykkestok kan en kilometer, halvdelen belæsset med bæreposer, være en udfordring.

Blot få uger efter, at der er indført en ny affaldsordning i Assens indre by, oplever mange i den berørte del af byen ordningen som et lidet gennemtænkt projekt, der især belaster ældre borgere, som enten vedvarende eller akut er ramt af begrænset fysisk mobilitet.

Ordningen betyder, at man som bosiddende i den indre by i stedet for at have sine affaldsbeholdere umiddelbart ved bopælen nu skal aflevere sit genbrugsaffald sorteret i kategorierne papir, pap, plast, glas og metal i en af syv såkaldte genbrugsøer, der er placeret på udvalgte steder i byen.

Ifølge en pjece udfærdiget af Assens Forsyning mindsker den nye ordning den tunge trafik i de små gader, og samtidigt bliver der færre affaldsbeholdere i gaderne.

Som bruger af de nye genbrugsøer er man med til at sikre en mere effektiv og bæredygtig indsamling af affald, står der videre i den udsendte pjece.

Der er imidlertid næppe mange om overhovedet nogen af de berørte borgere, som oplever denne nye indsamlingsordning som en smart løsning.

Gennemtænkt og konsekvensberegnet kan den i hvert fald ikke siges at være.

Som eksempel kan nævnes en udlejningsejendom med ni lejemål beliggende midt i byen med 500 meter til nærmeste genbrugsø.

I fem af denne ejendoms lejligheder bor der borgere i alderen mellem 70 og 90 år, og flere af disse må karakteriseres som ældre borgere med stærkt begrænset fysisk formåen.

Ved en forespørgsel herom hos Assens Forsyning henvises man til Assens Kommune, som har besluttet ændringen.

Her får man oplyst, at det – såfremt man har fysiske problemer ned at bære sit affald fra sin bolig til en af byens genbrugsøer – er muligt at søge om dispensation fra ordningen. En sådan ansøgning skal vedlægges en lægeerklæring, der dokumenterer ansøgerens fysiske situation.

Forestiller vi os nu, at en af de fem borgere i den nævnte ejendom søger og får dispensation fra nyordningen, vender man så for den pågældendes vedkommende tilbage til den tidligere løsning, og skal de øvrige fire opleve, at renovationsbilen kun kommer for at afhente vedkommendes affald.

Det fremmer heller ikke forståelsen, at de anlagte genbrugsøer skæmmer indtrykket af vores gamle købstad.

Beslutningen må alt i alt karakteriseres som en regulær ommer.

Preben Find, Ladegårdsgade 10, 5610 Assens

Del denne historie på: